Anunț privind organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici

Având în vedere prevederile art.480, art.481 și art.618 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.2 alin.4 și 5 din Ordinul ANFP nr.1932/2009, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici și aprobării cererii de înscriere la examen a domnului Chiriac Dragoș – Tytu, referent III superior, cu loc de muncă la Serviciul Control în Sănătate Publică, Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, organizează examen de promovare în clasă astfel;

 • proba scrisă se va susține în data de 30 decembrie 2019, ora 9,00.

Bibliografie:

 1. Constituția României;
 2. O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordin ministrului sănătății nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Descarca anunt:

Alte articole...