Home Concursuri Anunț privind organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici

Anunț privind organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici

1335
0

Având în vedere prevederile art.480, art.481 și art.618 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.2 alin.4 și 5 din Ordinul ANFP nr.1932/2009, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici și aprobării cererii de înscriere la examen a domnului Chiriac Dragoș – Tytu, referent III superior, cu loc de muncă la Serviciul Control în Sănătate Publică, Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, organizează examen de promovare în clasă astfel;

 • proba scrisă se va susține în data de 30 decembrie 2019, ora 9,00.

Bibliografie:

 1. Constituția României;
 2. O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordin ministrului sănătății nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Descarca anunt:

Previous articleIn atentia medicilor Care doresc prelungirea activitatii peste varsta legala de pensionare si care se afla in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, direct sau prin intermediul unui furnizor de servicii medicale
Next articleORDIN nr. 1.879 din 16 decembrie 2019