Home Examene / angajări Rezultatul probei scrise la concursul organizat de DSP Iasi pentru ocuparea postului...

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de DSP Iasi pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Administrativ si Mentenanta

595
0

Având în vedere prevederile art.28 alin.(3), lit.b și ale art.30 alin.(3) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astfel:

Postul pentru care concureazăPunctajul obținut la proba scrisă (puncte)Rezultatul probei scrise ADMIS / RESPINS

Nr.crt. Numele și prenumele candidaților Postul pentru care concurează Punctajul obținut la proba scrisă (puncte) Rezultatul probei scrise ADMIN/RESPINS
1 PARTENI SIMONA PETRONELA SEF SERVICIU ADMINISTRATIV ȘI MENTENANȚĂ 0,25 RESPINS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la proba scrisă pot formula contestație în termen de  maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei,  la sediul DSP IAȘI.

Afișat astăzi, 21 OCTOMBRIE 2016, ORA 14.00 la sediul DSP Iasi.

Previous articleProgram pilot Ministerul Sănătății
Next articleAnunț organizare concurs pentru posturi contractuale perioadă nedeterminată