Anunț organizare concurs pentru posturi contractuale perioadă nedeterminată

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale perioadă nedeterminată: 2 posturi de asistent medical cu şcoală postliceală sanitară- specialitatea medicină generală la chimie sanitară și toxicologie, din cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică.

Download anunț complet.

Alte articole...