Home Detașări / Transferuri Program pilot Ministerul Sănătății

Program pilot Ministerul Sănătății

1105
0

În sprijinul rezidenților / specialiștilor în pregătire la a doua specialitate, care solicită detașarea în alt centru universitar pentru efectuarea pregătirii prin rezidențiat, punem la dispoziție o interfață prin care să poată afla stadiul solicitării, respective : http://rezidentiat.ms.ro/rr/afisares/detasare#.

În cadrul acestui program pilot vor fi afișate detașările prelucrate în ultimele 9 luni.
Completări de acte și informații suplimentare pot fi obținute la tel/fax: 021.255.1574.

Actele necesare în vederea aprobării detașărilor vor fi depuse personal sau prin poștă pe adresa:

Ministerul Sănătății
Direcția Generală Resurse Umane, Juridic și Contencios
sediul din str. G.Vraca, nr. 9, sector 1, cod 010146, București.

1. Regulament detașări

Detasarea medicilor / medicilor dentiști / farmacistilor confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

 1. În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire;
 2. probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar;
 3. situații deosebite familiale sau locative;
 4. alte situații excepționale.

Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:

 1. cerere de detașare adresată Ministerului Sănătății, semnată de rezident, în care se va specifica pentru fiecare modul de pregătire:
  • denumirea modulului de pregătire
  • perioada
  • unitatea sanitară, secția, coordonatorul
 2. copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea;
 3. avizul spitalului plătitor cu care rezidentul a încheiat contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată;
 4. acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea aleasă, din centrul universitar în care a fost confirmat (download model cerere detasare plecare);
 5. acordul de primire al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat în specialitatea modulului în care se doreste detașarea (în cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în specialitatea modulului în care se solicita detasarea – pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină de familie (download model cerere detasare primire).

2.Detașări aprobate / incomplete / respinse

Consultați site-ul oficial al concursurilor de rezidențiat http://rezidentiat.ms.ro/rr/afisares/detasare.

Previous articleRezultatul selecției dosarelor de concurs – șef serviciu administrativ și mentenanță
Next articleRezultatul probei scrise la concursul organizat de DSP Iasi pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Administrativ si Mentenanta