Home Examene / angajări Rezultate selecție dosare cu privire la ocuparea unui post temporar vacant de...

Rezultate selecție dosare cu privire la ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical generalist sau igienă

621
0

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe o perioadă determinată, în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 și a  Hotărârii Guvernului nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a unui post vacant, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel:

  • Pentru ocuparea a unui post temporar vacant de asistent medical generalist sau igienă, cu școală postliceală sanitară, vechime de minim 6 luni ca asistent medical ( vechime dovedită cu carnetul de muncă sau, după caz, cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, suport activități de epidemiologie, punct de lucru Vama Sculeni, cu organizarea timpului de muncă în ture, în regim de 12 cu 24 ore, reprezentare Direcția de Sănătate Publică Iași:

 

Nr.crt Nume și prenume Rezultatul selecției dosarelor de înscriere ADMIS/RESPINS
1. BEȘLIU Daniela Cristina ADMIS
2. DOBOȘARIU Vlăduț ADMIS
3. FARAON Irina Ștefania ADMIS
4. MOISĂ Ștefan RESPINS – lipsă vechime ca asistent medical, dovedită prin carnet de muncă sau adeverințe, după caz
5. POPA Mihaela Liliana RESPINS – lipsă scrisoare de intenție
6. ROȘU Gabriel ADMIS
7. ȘCHIOPU Cătălina RESPINS – lipsă vechime ca asistent medical, dovedită prin carnet de muncă sau adeverințe, după caz

Având în vedere că pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist sau igienă, cu școală postliceală sanitară, la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – activități suport epidemiologie, punct de lucru Vama Sculeni, au fost admiși 4 candidați, conform prevederilor art.6 din  Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Ministerului  Sănătății, inclusiv funcții publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, modificat și completat de Ordinul nr. 1839 din 30 octombrie 2020, aceștia vor susține proba de interviu în data de 08 aprilie 2021, începând cu ora 10,00  la sediul D.S.P Iași din Strada Vasile Conta, Nr.2-4 Iași, după următoarea programare:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Ora prezentarii la DSP Iași
1. BEȘLIU Daniela Cristina 10:00
2. DOBOȘARIU Vlăduț 10:10
3. FARAON Irina Ștefania 10:20
4. ROȘU Gabriel 10:30

VĂ RUGĂM INSISTENT SĂ RESPECTAȚI ORA PROGRAMATĂ pentru a păstra distanțarea impusă de prevederile legale în vigoare.

Prezentul anunt se afisează astăzi, 07 aprilie 2021, ora 13,00, pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

Previous articleÎmpreună pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă!
Next articleRezultate proba interviu cu privire la ocuparea a unui post vacant de asistent medical generalist sau igienă, fără concurs