Home Examene / angajări Rezultate proba interviu cu privire la ocuparea a unui post vacant de...

Rezultate proba interviu cu privire la ocuparea a unui post vacant de asistent medical generalist sau igienă, fără concurs

517
0

În urma probei de interviu organizat în ziua de 08 aprilie 2021 pentru angajarea fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 și a  Hotărârii Guvernului  nr.293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, comisia de concurs anunță următoarele rezultate pentru:

  • 1 post vacant de asistent medical generalist sau igienă, cu școală postliceală sanitară, vechime de minim 6 luni ca asistent medical (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau, după caz, cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate) la Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, suport activități de epidemiologie, punct de lucru Vama Sculeni, cu organizarea timpului de muncă în ture, în regim de 12 cu 24 ore, reprezentare Direcția de Sănătate Publică Iași

 

NR. CRT. NUME ȘI PRENUME  

Punctajul

obținut la interviu

 

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

 

1. BEȘLIU Daniela Cristina 84 RESPINS
2. DOBOȘARIU Vlăduț 80 RESPINS
3. FARAON Irina Ștefania 62 RESPINS
4. ROȘU Gabriel 88 ADMIS

 

Angajarea persoanelor admise se va face prin actul administrativ al conducătorului instituției, începând cu data de 10.04.2021, conform prevederilor art.9 din Metodologia emisă în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul nr. 1839/30.10.2020.

Prezentul anunt se afișează astăzi, 08 aprilie 2021, ora 13:00 pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

Descarca:

Previous articleRezultate selecție dosare cu privire la ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical generalist sau igienă
Next articleMinisterul Sănătăţii organizează în perioada 20 mai – 25 iunie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti