Home ANL Model cerere apartament ANL

Model cerere apartament ANL

2811
0

Model cerere pentru închirierea unui apartament în blocurile A.N.L. situate în șoseaua Bucium nr. 36: descarcă model cerere (*.doc).

Alte acte necesare:

  1. Copie autentificată de pe actul de identitate (soţ şi soţie, după caz);
  2. Copii autentificate de pe diploma de licenţă şi foaia matricolă pentru titular cerere;
  3. Adeverinţă de la locul de muncă (soţ şi soţie, după caz);
  4. Copii autentificate de pe certificatul de căsătorie, şi de pe certificatele de naştere ale copiilor, după caz;
  5. Declaraţii pe propria răspundere, autentificate la notar public, ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia, din care să reiasă că nu deţine sau nu a deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau că nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea Iaşi.
  6. Documente din care să reiasă situaţia locativă (contract de închiriere, etc.)
  7. Documente din care să rezulte calitatea de medic rezident şi modalitatea de obţinere a acestuia (cu sau fără concurs); pentru „alţi tineri specialişti” documente din care să reiasă specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.
  8. Certificat medical, în situaţia în care solicitantul sau alt membru al familiei acestuia aflat  în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus, dacă este cazul.
Previous articleSelecție parteneri – proiect POCU 4.8 – Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate
Next articleRezultatele selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistenti medicali