Home General IN ATENTIA MEDICILOR DE MEDICINA MUNCII

IN ATENTIA MEDICILOR DE MEDICINA MUNCII

1454
0

RECOMANDĂRI PRIVIND PRACTICA CABINETELOR DE MEDICINA MUNCII PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII INFECŢIEI COVID-19 ÎN RÂNDUL LUCRĂTORILOR ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS COVID-19

Pe perioada epidemiei, contractul de prestări servicii de medicina muncii se derulează cu asigurarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2 în rândul lucrătorilor şi pentru protecția personalului medical din cabinetele de medicina muncii în activitatea de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor conform HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în asigurarea serviciilor medicale de medicina muncii, se formulează următoarele recomandări:

1. Examen medical la angajare/examen medical la reluarea muncii

1.1 Limitarea contactului personalului sanitar din cabinetul de medicina muncii cu lucrătorul, astfel:

1.1.1 Solicitarea documentelor (Fişa de solicitare, Fişa postului, Fişa de Identificare a Factorilor de Risc Profesional) prin corespondenţă electronică;
1.1.2 Datele de identificare, ruta profesională, anamneza, documente medicale şi administrative sunt solicitate telefonic sau prin corespondenţă electronică;
1.1.3 Declaraţie pe proprie răspundere a lucrătorului privind patologia cronică existentă transmisă prin corespondenţă electronică sau letric, la prezentare;
1.1.4 Programarea se realizează astfel încât să se evite aglomerarea (nu mai mult de doi lucrători pentru păstrarea distanţei recomandate);
1.1.5 Examenul clinic se realizează cu respectarea precauţiunilor universale;
1.1.6 Aerisirea, dezinfectarea suprafeţelor şi echipamentelor medicale după fiecare consult;
1.1.7 Se contraindică efectuarea spirometriei – restricție aplicată pentru prevenirea transmiterii virusului;
1.1.8 Transmiterea Fişei de aptitudine prin corespondenţă electronică către angajator;
1.1.9 Pentru personalul medical din cabinetele de medicina muncii asigurarea echipamentului individual de protecţie conform precauţiunilor universale standard şi a evaluării riscului (mască simplă, halat de unică folosinţă, mănuşi, protecţie oculară);
1.1.10 Aplicarea precauţiunilor standard pentru personalul medical din cabinetele de medicina muncii: igiena mâinilor şi a căilor respiratorii; utilizarea echipamentului individual de protecţie în funcţie de risc; prevenirea accidentelor prin înţepare şi tăiere; gestionarea în condiţii de siguranţă a deşeurilor; curăţarea şi dezinfecţia mediului şi a echipamentelor);
1.1.11 Lucrătorul cu simptome respiratorii trebuie să poarte mască simplă cu ocazia examenului medical.

2. Examen medical periodic

2.1 Prelungirea valabilităţii fişei de aptitudine până la încetarea stării de urgenţă. Prin excepţie, pentru situaţii speciale, examinarea se efectuează în condiţii similare cu cele de la examenul medical la angajare.

3. Supravegherea specială

3.1 Monitorizarea lucrătorului aflat în supraveghere specială prin tehnici la distanţă (telemedicina).

4. Consulturi spontane

4.1 Monitorizarea lucrătorului aflat în supraveghere specială prin tehnici la distanţă (telemedicina). Prin excepţie, pentru situaţii speciale, examinarea se efectuează în condiţii similare cu cele de la examenul medical la angajare.

5. Promovarea sănătăţii la locul de muncă

5.1 Informarea permanentă a lucrătorilor şi angajatorului privind: situaţia epidemică, măsuri de igienă personală a lucrătorilor, tehnici de spălare a mâinilor, recomandări privind curățenia, dezinfecția suprafețelor și mâinilor (biocide pentru igienă umană, suprafețe, apă potabilă) şi periodicitatea dezinfecţiei;
5.2 Asigurarea echipamentului individual de protecţie pentru lucrători (mănuşi, mască ş.a.);
5.3 Informarea lucrătorilor cu privire la riscul de apariţie a fenomenelor alegice/iritative respiratorii şi cutanate datorită utilizării echipamentului personal de protecţie şi a produselor biocide;
5.4 Transportul lucrătorilor organizat de angajator cu respectarea distanţei între lucrători;
5.5 Amenajarea locurilor de muncă cu respectarea distanţei sociale între lucrători;
5.6 Telemunca pentru lucrători;
5.7 Munca la domiciliu pentru persoanele cu handicap, gravide, tineri între 15-18 ani, boli cronice.

6. Risc maternal

6.1 Solicitarea documentelor (înştiinţare, copie carte de identitate, documente medicale de la medicul de familie/medic ginecolog, Fişa postului, Fişa de Identificare Factori de Risc Profesional) prin corespondenţă electronică.
6.2 Raportul de evaluare şi Informarea care vor descrie factorii de risc de la locul de muncă, precum şi riscul de infectare cu SARS-CoV-2 sunt transmise prin corespondenţa electronică.

7. Cabinetele medicale de medicina muncii care asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor din unităţile sanitare (spitale)
Pe perioada epidemiei, decizia privind aptitudinea în muncă pentru condiţii de risc de infectare cu SARS-CoV-2 va ţine seama, de la caz la caz, de următoarele vulnerabilităţi (persoane vulnerabile la boala severă asociată COVID- 19):

 • Imunodeficienţa congenitală;
 • Imunodeficienţa dobândită:
  • medicamentoasă: chimioterapie anticanceroasă, tratament imunosupresor, tratament biologic, corticoterapie în doză imunosupresivă;
  • infecţie HIV;
  • grefe de organ;
  • hemopatie malignă;
  • splenectomie;
 • Boli cardiovasculare:
  • Insuficienţa cardiacă stadiul NYHA III sau IV;
  • Boala cardiacă ischemică (inclusiv stent fără necroză);
  • Accident vascular cerebral în antecedente;
  • Hipertensiune arterială gradul II si gradul III;
 • Boli respiratorii cronice care se pot decompensa ca urmare a infecţiei virale; -Fibroza chistica;
 • Mucoviscidoza;
 • Ciroza stadiul B;
 • Boala cronică de rinichi;
 • Diabet zaharat tip I si tip II;
 • Obezitate morbidă (IMC>40);
 • Gravide;
 • Vârsta > 65 ani.

8. În situaţia în care unitatea economică îşi suspendă temporar activitatea, contractul de prestări servicii de medicina muncii poate fi suspendat pe perioada suspendării activităţii, în baza notificării primite de la angajator cu invocarea forţei majore.

Previous articleRECOMANDĂRI  PRIVIND CONDUITA SOCIALĂ RESPONSABILĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19 ÎN PIEȚELE AGROALIMENTARE
Next articleBULETIN INFORMATIV – 10.04.2020