Home General RECOMANDĂRI  PRIVIND CONDUITA SOCIALĂ RESPONSABILĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19 ÎN PIEȚELE AGROALIMENTARE

RECOMANDĂRI  PRIVIND CONDUITA SOCIALĂ RESPONSABILĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19 ÎN PIEȚELE AGROALIMENTARE

764
0

RECOMANDĂRI  PRIVIND CONDUITA SOCIALĂ RESPONSABILĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID19 ÎN PIEȚELE AGROALIMENTARE

Având în vedere contextul epidemiologic actual precum și Decretul Prezindențial  din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, aveți obligația să respectați și să îndepliniți următoarele măsuri menite a preveni răspândirea COVID-19 în populație și la locul de muncă:

Administratorul pieței este responsabil de implementarea și verificarea respectării măsurilor suplimentare de igienă și prevenție recomandate, cu următoarele obligații:

 • Să asigure dotarea tuturor comercianților cu măști, mănuși, halate, șorțuri,etc. pe toată durata programului de lucru;
 • Să asigure evitarea aglomerării prin păstrarea distanței de min.1,5 metri între cumpărători;
 • Să verifice funcționarea în permanență și în bune condiții a instalațiilor de apă curentă și de canalizare de la nivelul bazinelor compartimentate pentru spălarea legumelor și a fructelor cât și din grupurile sanitare iar în cazul apariției oricăror defecţiuni să asigure repararea imediată a instalaţiile de alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;
 • Să controleze starea de curățenie din anexele și din grupurile sanitare, asigurând spălarea și dezinfecția la fiecare oră sau ori de câte ori este necesar a acestora;
 • Să asigure materialele necesare igienei personale, pentru persoanele care folosesc grupurile sanitare din incinta toaletelor publice (hârtie igienică, săpun, mijloace de ştergere sau zvântare a mâinilor după spălare, substanțe dezinfectante);
 • Să asigure dezinfecția frecventă a cântarelor și suprafețelor de expunere și vânzare a produselor agroalimentare;
 • Pentru spațiile distincte de comercializare a produselor lactate, cărnii și produselor din carne, a ouălelor să asigure în permanență funcționarea în bune condiții a instalațiilor de apă curentă și de canalizare și dezinfecția cel puțin o dată pe zi a vitrinelor închise (pentru produse neambalate), a vitrinelor frigorifice, frigiderelor și congelatoarelor (pentru produse perisabile);
 • Să asigure colectarea selectivă și evacuarea zilnică a deșeurilor solide în recipiente de gunoi prevăzute cu saci din material plastic, închise etanș, care se vor spăla și dezinfecta după golire;
 • Să asigure, după finalizarea programului de funcționare, verificarea mobilierului din piață, igienizarea grupurilor sanitare prin spălare și dezinfecție, spălarea cu jet de apă sub presiune și dezinfecția incintei pieței după curățarea și măturarea ei.

Toate aceste îndatoriri vor fi trecute, cu maximă urgență, în fișa postului administratorului pieții care va prelua aceste obligații.

Comercianții au următoarele îndatoriri:

 • Să poarte și să folosească, obligatoriu, pe toată durata programului de lucru, echipamentul de protecție: măști, mănuși, halate, șorțuri, etc.
 • Să mențină în tot timpul programului de lucru distanța de cel puțin 1,5 metri față de clienți sau de ceilalți comercianți;
 • Să asigure protecția produselor agroalimentare expuse la vânzare cu folie transparentă pentru a se evita apropierea clienților de marfă;
 • Să mențină în permanentă curățenia la locul de vânzare și în perimetrul acestuia;
 • Să aibă analizele medicale periodice la zi.

Atenție!

Masca se pune acoperind complet atât nasul cât și gura, asigurându-se că nu există spații deschise între față și mască. La scoaterea măștii se evită atingerea părții din față a acesteia iar după ce se aruncă la coș, mâinile se spală cu apă și săpun cel puțin 20 secunde și se dezinfectează cu produse pe bază de alcool 70% sau pe bază de clor.

Tusea sau strănutul se fac cu gura acoperită, într-un șervețel de unică folosință care se aruncă imediat la coș sau în plica cotului, după care obligatoriu se spală și se dezinfectează  mâinile.

Previous articlePROTOCOLUL SPECIFIC PRIVIND MANAGEMENTUL IN CAZ DE DECES AL PACIENTILOR INFECTATI CU NOUL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)
Next articleIN ATENTIA MEDICILOR DE MEDICINA MUNCII