Home Certificate medici specialiști / primari Documente solicitate la DSP medic specialist/primar

Documente solicitate la DSP medic specialist/primar

11116
0

Incepand din luna septembrie 2010, documentele care se eliberau numai la sediul Ministerului Sanatatii, ca de exemplu certificatele care atesta obtinerea titlului de medic / medic dentist / farmacist / medic specialist sau primar , se pot solicita la Directiile de Sanatate Publica.

Nu se percepe nici un fel de taxă.

Medicii, medicii dentişti şi farmciştii care deţin titlul de medic specialist sau primar şi nu îl au în formatul nou cu timbru sec (începând cu anul 2007) pot solicita prin direcţiile de sănătate publică eliberarea acestor certificate.

Cererile vor conţine ordinul şi anul de confirmare, centrul universitar în care a fost susţinut examenul, sesiunea şi direcţia de sănătate publică unde se va expedia certificatul. Dacă solicitanţii au avut un alt nume la data susţinerii examenului, se va indica numele avut.

Certificatele se vor înscrie într-un registru la Direcţia de Sănătate Publică şi se vor elibera titularului sau împuternicitului acestuia pe bază de semnătură.

Descarcă:

La cerere se va atasa o copie dupa cartea de identitate in termen de valabilitate, împreună cu o copie după ordinul de confirmare.

ATENTIE :

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care au susţinut examenul de specialist şi care la data susţinerii examenului nu au stagiul complet, în vederea confirmării ca specialist, vor prezenta ministerului următoarele documente:

 

  1. Adeverinţa eliberată de unitatea de încadrare, din care să rezulte data finalizării pregătirii de specialitate. Cei care nu sunt încadraţi rezidenţi, vor prezenta adeverinţa semnată de îndrumătorul de rezidenţiat.
    IMPORTANT: Adeverința trebuie emisă doar după finalizarea pregătirii prin rezidențiat!
  1. Copie după actul de identitate, în termen de valabilitate.
  2. Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul.
  3. Copie după prima pagină a carnetului de rezident, împreună cu o copie după pagina cu ultimul stagiu efectuat.

Documentele primite pentru a fi eliberate se centralizeaza si se posteaza pe site-ul DSP Iasi la rubrica RUNOS/certificate medici specialisti/primari, astfel incat rugam pe cei interesati sa verifice site-ul https://dspiasi.ro

 

Previous articleSesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți
Next articleDocumente solicitate la DSP Iași pentru întrerupere/prelungire rezidențiat