Home Intreruperi / prelungiri Documente solicitate la DSP Iași pentru întrerupere/prelungire rezidențiat

Documente solicitate la DSP Iași pentru întrerupere/prelungire rezidențiat

16332
0

Ordinul nr. 833/4446/2020 din 18 mai 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat, în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Art. 18

(1) Rezidenţiatul se poate întrerupe din următoarele motive: participarea la forme de pregătire în afara României, însoţirea soţului/soţiei în misiune oficială sau la studii în străinătate, concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani şi altele, potrivit legii.

(2) Acordarea concediului medical, concediului de maternitate, concediului de creştere şi îngrijire copil sau concediului fără plată este de competenţa angajatorului. Revine în sarcina rezidentului să solicite Ministerului Sănătăţii prelungirea stagiului de rezidenţiat cu perioada întreruptă, la reluarea activităţii.

(3) Întreruperile de rezidenţiat, cu excepţia stagiilor de pregătire efectuate în afara României şi recunoscute, duc la prelungirea rezidenţiatului cu perioada respectivă.

(4) Întreruperea nejustificată a rezidenţiatului pe o perioadă mai mare de 6 luni atrage măsura încetării calităţii de rezident.

 

Medicii rezidenți, care doresc întreruperea/prelungirea/reluarea pregătirii prin rezidențiat, vor depune la Direcția de Sănătate Publică Iași următoarele documente, astfel:

a) Acte necesare pentru obținerea aprobării Ministerului Sănătății privind întreruperea rezidențiatului, în vederea efectuării de stagii în străinătate:

 • Cerere, conform modelului anexat;
 • Avizul favorabil al coordonatorului de rezidențiat;
 • Avizul favorabil al conducerii instituției de învățământ superior cu profil medical;
 • Avizul favorabil al unității angajatoare;
 • Copie tradusă după acceptul/contractul din străinătate.

b) Acte necesare pentru obținerea aprobării Ministerului Sănătății privind întreruperea pregătirii în rezidențiat, din motive personale:

 • Cerere, conform modelului anexat;
 • Avizul favorabil al coordonatorului de rezidențiat;
 • Avizul favorabil al conducerii instituției de învățământ superior cu profil medical;
 • Avizul favorabil al unității angajatoare.

c) Acte necesare pentru obținerea aprobării Ministerului Sănătății privind prelungirea pregătirii în rezidențiat, în urma efectuării concediului de creștere și îngrijire copil:

 • Cerere, conform modelului anexat;
 • Avizul favorabil al coordonatorului de rezidențiat;
 • Adeverință de la unitatea angajatoare, în care să fie specificată perioada de concediu pre/post natal, respectiv perioada de concediu de creștere și îngrijire copil;
 • Copie după certificatul de naștere al copilului;
 • Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul.

d) Acte necesare pentru obținerea aprobării Ministerului Sănătății privind prelungirea pregătirii în rezidențiat, în urma concediilor medicale/concediilor fără plată, precum și urmare a efectuării unor stagii în străinătate, alte motive:

 • Cerere, conform modelului anexat;
 • Avizul favorabil al coordonatorului de rezidențiat;
 • Adeverință de la unitatea angajatoare, în care să fie specificată perioada de întrerupere a pregătirii prin rezidențiat.

e) Acte necesare pentru obținerea aprobării Ministerului Sănătății privind reluarea pregătirii în rezidențiat, în urma efectuării unor stagii de rezidențiat în străinătate:

 • Cerere, conform modelului anexat;
 • Avizul favorabil al coordonatorului de rezidențiat;
 • Adeverință de la unitatea angajatoare, în care să fie specificată perioada de întrerupere a pregătirii în rezidențiat.

 Descarcă:

Previous articleDocumente solicitate la DSP medic specialist/primar
Next articleExamen pentru obținerea titlului de specialist pentru biologi, chimiști și biochimiști