Home Examene / angajări Concurs inspector clasa I grad superior la compartimentul inspectia si controlul factorilor...

Concurs inspector clasa I grad superior la compartimentul inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viață și de muncă din cadrul serviciului control in sănătate publică

723
0

Direcția de Sănătate Publică a județului Iași , organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

– 1 post vacant de inspector, clasa I, grad superior, la compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și de muncă din cadrul serviciului control in sănătate publică.

Examenul se va desfăşura astfel:

  • proba scrisă se va desfăşura pe data de 17 octombrie 2016 ora 10,00 la sediul unităţii noastre;

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

Condiții de vechime;

  • minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Conditii specifice:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta din domeniul fundamental stiinte biologice si biomedicale, specializarea medicina;

  • sa dețina gradul de medic specialist în specialitatea igiena.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

3. O.G.nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. H.G. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările ulterioare;

5. Ordinul M.S.nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

6. Ordinul M.S.nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratatt și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;

7.Ordinul M.S.P. nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;

8.H.G. nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordin MSP nr.1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordin M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare şi se vor depune la compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei noastre, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III a.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0232267812.

Previous articleLista echivalări stagii primite de la Ministerul Sănătății
Next articlePromovarea sanatatii-Saptamina Europeana a Mobilitatii 16-22.09.2016