Home COVID 19 Anunț Depunere Intenție Participare Campanie Vaccinare Împotriva COVID-19

Anunț Depunere Intenție Participare Campanie Vaccinare Împotriva COVID-19

3965
0

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, pentru implementarea eficientă, la nivelul județului Iași, a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 pentru crearea premiselor de operaționalizare a activității de vaccinare COVID-19 la nivel populațional, ca parte integrantă a programului național de vaccinare, se impune identificarea personalului, care să deservească centrele de vaccinare din judeţul Iaşi.

Direcția de Sănătate Publică Iaşi invită personalul medical să-şi exprime disponibilitatea de a face parte din echipele care se vor constitui la nivelul fiecărui centru de vaccinare, prin transmiterea opțiunii de participare, cu indicarea localității dorite, prin completarea formularului alăturat https://forms.gle/TQieVhKq9qiAvRBh7

Modalitatea concretă de angajare, documentele necesare a fi depuse în vederea angajării precum şi nivelul de remunerare, se vor stabili în perioada următoare, prin Ordonanță de Urgență a Guvernului.

Personalul implicat în activitatea de vaccinare este reprezentat de medici din specialitățile epidemiologie, medicină şcolară, medicină de familie şi alte specialități, medici rezidenți, studenți, asistenţi medicali şi registratori medicali/operatori date, necesarul fiind următorul:

Nr. Crt. Localitatea în care se organizeaza centre de vaccinare  Număr necesar de medici Număr necesar de asistenți medicali Număr necesar de registratori medicali/operatori date
1. Iași 72 144 72
2. Pașcani 30 60 30
3. Târgu Frumos 4 8 4
4. Hârlău 4 8 4
5. Podu Iloaiei 6 12 6
6. Miroslava 8 16 8
7. Holboca 8 16 8
8. Tomești 2 4 2
9. Ciurea 4 8 4
10. Belcești 2 4 2
11. Deleni 4 8 4
12. Răducăneni 4 8 4
13 Popricani 2 4 2
 

TOTAL personal necesar

 

150 medici

300 asistenți medicali 150 registratori medicali/operatori date

Cu mulțumiri pentru implicare,

Previous articleStop! – Campanie de informare
Next articleActe necesare pentru eliberarea autorizației de liberă practică + cerere ALP