Home Examene / angajări Anunt concurs posturi vacante

Anunt concurs posturi vacante

1313
0

Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, cu sediul în Iași str. Vasile Conta nr.2-4, organizează concurs conform Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată,(r2), cu modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul instituției noastre:

1 post vacant de inspector, clasa I, grad superior, la compartimentul de situații de urgență și managemnetul asistenței medicale de urgență și evenimente speciale din cadrul Serviciului control în sănătate publică.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, specializarea farmacie:

Condiții de vechime:

 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Descarca Fisa post vacant inspector superior, farmacist.


1 post vacant de inspector, clasa I, grad superior, la compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și de muncă din cadrul Serviciului control în sănătate publică.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, specializarea medicină:
 •  să dețină gradul de medic primar în specialitatea igienă.

Condiții de vechime:

 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Descarca Fisa post vacant inspector superior, medic.


1 post vacant de inspector, clasa I, grad asistent, la compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și de muncă din cadrul Serviciului control în sănătate publică.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul fundamental psihologie, specializarea psihologie:

Condiții de vechime:

 • minim un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Descarca Fisa post inspector I asistent, psiholog.


Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea 188/1999 privind Statulul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie:

 1. Constituția României.
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordinul ministrul sănătăţii nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, cu modificările și completările ulterioare.
 15. Ordin ministrului sănătății nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, cu modificările și completările ulterioare
 16. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curaţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curaţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi ametodelor de evaluare de evaluare a derulării şi eficineţei procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare
 17. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 18. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Examenul se va desfăşura astfel:

 • proba scrisă se va desfăşura pe data de 04 februarie 2019, ora 10,00 la sediul unităţii noastre.

Dosarele de inscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare şi se vor depune la compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei in termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României , Partea a III a.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0232/210900, interior 218 și la sediul unității noastre din strada Vasile Conta nr.2-4, Iasi, Serviciul R.U.N.O.S, camera 6.

Previous articleIN ATENTIA TUTUROR CABINETELOR INREGISTRATE IN RUCM – CMI, CMG, CMA, SCM, SRL-uri
Next articleStrategia anuala de achizitii publice anul 2019