Home COVID 19 Acordarea STIMULENTULUI DE RISC conform prevederilor art.8, alin.(1), lit. (f^1), din...

Acordarea STIMULENTULUI DE RISC conform prevederilor art.8, alin.(1), lit. (f^1), din OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

434
0

REF: Acordarea STIMULENTULUI DE RISC conform prevederilor art.8, alin.(1), lit. (f^1),  din OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă.

Potrivit art. 8, alin.(1), lit.(f^1) din OUG nr. 43/2020,  personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate, beneficiază de acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite.

În contextul arătat Directia de Sănătate Publică Iași nu este implicată în procedura de aprobare/acordare a stimulentului de risc și  apreciem că toate cererile cu acest obiect trebuiesc înaintate CAS Iași motivat de faptul că relația contractuală de decontare a serviciilor medicale prestate este stabiltă cu această instituție.

 

Previous articleDecizia Curții Constituționale a României nr. 458 din 25.06.2020
Next articleZiua Mondială pentru Siguranța Pacientului – ZMSP