Home RUNOS A doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire, organizată în perioada...

A doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire, organizată în perioada iunie – iulie 2016

1052
0

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada iunie-iulie 2016, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.
Depunerea cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 13-27 iunie 2016, inclusiv.
Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări:
 • anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);
 • unic susținător al unui copil minor;
 • soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 • soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 • locuinţă în centrul universitar solicitat;
 • părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat.

În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauza pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.
Potrivit prevederilor art.20, alin.(2) din Ordinul Comun MSP şi MECTS nr. privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea schimbării centrului de pregătire, rezidenții interesați vor prezenta avizele conducerii  niversităţilor demedicină şi farmacie din centrele implicate, avizul direcției de sănătate publică şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care sunt confirmați, din centrul universitar în care urmează să se pregătească. Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul direcțiilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire.
Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată.
Toți solicitanții vor prezenta acte justificative privind motivele cererii.
Direcţiile de sănătate publică vor transmite prin e-mail Ministerului Sănătăţii tabelele cu solicitările înregistrate până cel târziu la data de 30 iunie 2016. Tabelele (in format Excel) cu solicitările înregistrate, vor cuprinde următoarele rubrici:

 • numele şi prenumele;
 • specialitatea;
 • rezident pe loc/post
 • unitatea sanitară de încadrare;
 • anul de rezidenţiat;
 • centrul universitar în care se pregăteşte;
 • centrul universitar solicitat;
 • motivele solicitării (pe scurt);

Afișarea solicitărilor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 14 iulie 2016. Încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna august 2016.
Redam alăturat lista locurilor disponibile pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire.

Download: Capacitate locuri iunie 2016

Previous articleDocumente solicitate la DSP
Next articleZiua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri