Selectie dosare cu privire la un numar de 4 posturi de operatori date, nivel studii M, la Compartimentul statistica si informatica in sanatate publica

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 234 din 25.08.2020

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe o perioadă determinată , în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și art.1 din H.G. nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, a unui număr de 4 posturi de operatori date, nivel studii M,  la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere  ADMIS/RESPINS
1. ALEXANDRU ANA MARIA 23229/27.08.2020 ADMIS
2. COJOCARU ELENA 23310/27.08.2020 ADMIS
3. IMBIR RAMONA-MIHAELA 23333/27.08.2020 ADMIS
4. MELINTE IOAN-GABRIEL 23320/27.08.2020 ADMIS
5. NEICĂ LENUȚA 23326/27.08.2020 ADMIS
6. OSOIANU ALEXANDRA-EMANUELA 23278/27.08.2020 ADMIS
7. SIMA BIANCA- ELENA 23215/26.08.2020 ADMIS

Având în vedere că pentru cele 4 posturi de operatori date la Compartimentul Statistică și Informatică în Sănătate Publică au fost admiși 7 candidați, conform prevederilor art. 6, alin. (1) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din Ministerul Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcții publice de executie, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, aceștia vor susține proba de interviu în data de 31 august 2020, începând cu ora 10:00, la sediul DSP Iași din strada Vasile Conta, Nr. 2-4, după următoarea programare:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Ora prezentarii la DSP Iași
1. ALEXANDRU ANA MARIA 10:00
2. COJOCARU ELENA 10:15
3. IMBIR RAMONA-MIHAELA 10:30
4. MELINTE IOAN-GABRIEL 10:45
5. NEICĂ LENUȚA 11:00
6. OSOIANU ALEXANDRA-EMANUELA 11:15
7. SIMA BIANCA- ELENA 11:30

Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății, de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior.

Prezentul anunt se afisează astăzi, 28 august 2020, ora 15:00, la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro

Alte articole...