Home Achiziții Servicii pentru intretinere, verificare si reparatii aparatura medicala la sediile DSP Iasi

Servicii pentru intretinere, verificare si reparatii aparatura medicala la sediile DSP Iasi

2028
0

DOCUMENTATIE atribuire

Contract de prestari servicii pentru intretinere, verificare si reparatii aparatura medicala  DSP Iasi

 

Descarca Sectiunea I – Fisa de Date a Achizitiei (*.pdf)

Descarca Sectiunea II – Caiet de Sarcini. (*.pdf)

Descarca Anexa Caiet de Sarcini. (*.xls)

Descarca Sectiunea III – Formulare. (*.doc)

 

Caiet de sarcini

1.Obiectul achizitiei:

Incheierea unui contract de prestari Servicii pentru intretinere, verificare si reparatii aparatura medicala din cadrul DSP Iasi.

Cod CPV:         50421000-2 – „Servicii pentru intretinere, verificare si reparatii a echipamentului medical” .

 

2. Generalitati:

Denumirea serviciilor: Servicii de întreţinere , revizii tehnice periodice  si reparatii la cadere (accidentale) – în conformitate cu specificaţiile tehnice ale producătorilor detinute de achizitor– precum şi reparaţiile aferente la cădere, la aparatele şi echipamentele specificate în anexa .

Cantitatea: Numărul de revizii preventive sau lucrări de întreţinere tehnică programate este conform specificaţiilor prezentului caiet de sarcini pentru aceste echipamente si reparatii accidentale.

Scopul prestării serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini constă în asigurarea în permanenţă a stării de bună funcţionare a echipamentelor prin efectuarea lucrărilor de întreţinere tehnică la calitatea şi cu ritmicitatea necesare pentru a preveni pe cât posibil apariţia de defecţiuni accidentale.

Locul de prestare a serviciilor:  Directia de Sanatate Publica Iasi – Corp B,  strada Nicolae Balcescu nr.21, Iasi.

 

3. Cerinte tehnice:

Serviciile de intretinere si reparatii  a echipamentului medical se fac in conformitate cu Ordinul nr. 44/2013 privind controlul prin verificare  periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare, cu Ordinul MS nr. 1636/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Serviciile  de reparaţie şi întreţinere  cuprind:

 • verificari si revizii periodice a parametrilor de functionare conform cartii tehnice a fiecarui echipament, trimestrial, semestrial respectiv anual, conform Anexei;
 • evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare şi testare;
 • evaluarea parametrilor definitorii de performanţă, prin examinare şi testare;
 • verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);
 • emiterea unui raport de încercări care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplineşte criteriile de acceptabilitate şi în cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise;
 • emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi utilizat;
 • interventii pentru reparatii la cerere;
 • intervenţie la solicitarea beneficiarului, cu timp de raspuns la sesizare de maxim 24 ore;
 • rapoarte  de casare pentru dispozitivele medicale ce au depasit perioada normala de functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ;
 • activitati de demontare – montare in cazul modificarii locatiei respectivului dispozitiv medical;
 • asigurarea de asistenta tehnica necesara intocmirii documentatiilor pentru reautorizarea periodica a echipamentelor unitatii contractante.

Reparatiile la interventie ce includ inlocuiri de piese si subansamble,  se vor efectua dupa ce prestatorul va prezenta autoritatii contractante un raport de service ce va mentiona piesele defecte si valoarea inlocuirii acestora.

Piesele trebuie sa fie originale sau sa fie compatibile cu cele recomandate de  producator. Lucrarea se va executa de catre prestator dupa primirea comenzii ferme din partea autoritatii contractante. Piesele  de schimb se asigura de catre prestator, urmând a fi facturate separat  de valoarea contractului de service, la pretul  de achizitie al  acestora.

Achizitorul nu este obligat sa accepte oferta de piese de schimb a ofertantului, putand opta pentru alte oferte mai avantajoase.

Fiecare intervenţie  la  aparat  va  fi  urmată de eliberarea unui raport de service, vizat şi de beneficiar (sef laborator).

Activitatea de service si reparare se va desfasura la sediul autoritatii contractante.

Facturile emise vor avea atasate obligatoriu:

 1. Centralizatorul cu dispozitivele medicale din anexa la contractul de service;
 2. Rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat, in care se vor specifica lucrarile efectuate, piesele de schimb montate pe aparat (daca estre cazul).

 

4. Cerinte specifice

Reparatiile accidentale vor fi gratuite si in numar nelimitat pe durata contractului si vor fi executate la sediul DSP Iasi  sau la sediul prestatorului (pentru urgentarea reparatiei).

Revizia tehnica anuala se va programa de comun acord sau la comanda DSP Iasi.

Reviziile tehnice vor fi executate la sediul DSP Iasi in locatia  mentionata in prezentul caiet de sarcini.

Reviziilor tehnice  vor fi asimilate si buletinele de verificare.

DSP Iasi are dreptul de a suplimenta numarul de echipamente si dispozitive medicale cu maxim 10% (din numarul aparatelor si dispozitivelor contractate) in cazul situatiilor de iesire din garantie, sau repunerii in functiune a unor dispozitive medicale reparate. Prestatorului nu i se va diminua valoarea contractului daca prin casari sau scoaterea din functiune a unor echipamente numarul acestora va scadea cu pana la 10 % din numarul aparatelor si dispozitivelor contractate.

Preluarea echipamentelor ce fac obiectul prezentului contract se va face, după caz, printr-un proces verbal unde se va mentiona   starea  de funcţionare.

Pe parcursul  derularii contractului se vor respecta in totalitate normele de protectia a mediului, de protectie a muncii si dupa caz radioprotectia.

Caietul  de sarcini  este insotit de  lista de echipamente de laborator care fac obiectul contractului de verificare , intretinere si reparatii aparatura de laborator.

Previous articleAnulare anunt servicii pentru intretinere, verificare si reparatii aparatura medicala la sediile DSP Iasi
Next articleTemperaturi foarte ridicate