Home General RECOMANDĂRI PRIVIND CONDUITA SOCIALĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID19 ÎN UNITĂȚILE DE...

RECOMANDĂRI PRIVIND CONDUITA SOCIALĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID19 ÎN UNITĂȚILE DE CATERING ȘI UNITĂȚI COMERCIALE DE TIP MAGAZIN ALIMENTAR

841
0

Având în vedere contextul epidemiologic actual precum şi Decretul Prezindenţial  din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, aveţi obligaţia să respectaţi şi să îndepliniţi următoarele măsuri menite a preveni răspândirea COVID-19 în populaţie:

Desemnarea  unei persoane responsabilă de implementarea şi verificarea respectării  măsurilor suplimentare de igienă şi prevenţie recomandate, cu următoarele obligaţii:

  • Să verifice temperatura corporală pentru angajaţi, care se va realiza la intrarea specială “Acces Personal”. Termometrizarea se va realiza cu termometru cu infraroşu non-contact, accesul la locul de muncă fiind permis doar în cazul în care persoana este afebrilă. În cazul în care, în timpul orelor de program, un angajat prezintă cel puţin unul din următoarele simptome : tuse, febră, dificultăţi de respiraţie, durere în gât, se va anunţa medicul de medicina muncii responsabil al unităţii;\
  • Să verifice dacă toţi angajaţii au fost dotaţi cu măşti, mănuşi, halate, şorţuri,etc. pe toată durata programului de lucru;
  • Să asigure dezinfecţia frecventă a obiectelor de uz comun (cărucioare, coşuri de cumpărături, cântarele de la diferite raioane: legume-fructe, dulciuri, mâncare pentru animale, mese, bateria /robinetele de la chiuvetă, obiecte de mobilier), a suprafeţelor expuse des utilizării de clienţi şi angajaţi în special în zona caselor de marcat (banda de prezentare a produselor la casa de marcat, casele de marcat şi POS-urile, clanţe de la uşi, butoane de la lifturi etc.);
  • Să asigure evitarea aglomerării prin păstrarea distanţei de min.1,5 metri între clienţi;
  • Să verifice că întreg personalul are analizelor medicale periodice la zi.

Toate aceste îndatoriri vor fi trecute, cu maximă urgenţă, în fişa postului persoanei care va prelua această obligaţie.

Personalul angajat are următoarele îndatoriri:

  • Să poarte şi să folosească, pe toată durata programului de lucru, echipamentul de protecţie: măşti, mănuşi, halate, şorţuri, etc.Înainte de a-şi pune masca, să se spele pe mâini cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 secunde şi să folosească dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool 70% sau produse pe bază de clor. Masca se pune acoperind complet atât nasul cât şi gura, asigurându-se că nu există spaţii deschise între faţă şi mască. La scoaterea măştii se evită atingerea părţii din faţă a acesteia iar după ce se aruncă la coş, mâinile se spală cu apă şi săpun cel puţin 20 secunde şi se dezinfectează cu produse pe bază de alcool 70% sau pe bază de clor;
  • Să menţină, atât în timpul programului de lucru cât şi în pauză, distanţa de cel puţin 1,5 metri faţă de clienţi sau de colegi;
  • Dacă tuşesc sau strănută, să o facă cu gura acoperită, într-un şerveţel de unică folosinţă care se aruncă imediat la coş sau în plica cotului, după care să se spele şi să-şi dezinfecteze mâinile.

În plus faţă de aceste recomandări, unităţile de catering vor livra numai mâncăruri pregătite în aceeasi zi, cu păstrarea lor până la livrare la o temperatură de minimum +60oC (preparatele calde) sau la maximum + 8oC (preparatele reci). Produselor vor fi livrate numai în veselă de unică folosinţă, în maşini autorizate sanitar care se spală şi se dezinfectează după fiecare transport.

Previous articleBuletin informativ 08.04.2020
Next articleIN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE – INFORMATII PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CONCEDIU MEDICAL SI A CERTIFICATELOR DE DECES