Home General Organizare concurs – un post referent IA la compartimentul secretariat si registratura

Organizare concurs – un post referent IA la compartimentul secretariat si registratura

920
0

Avand in vedere Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generare de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificari si complegtari, Directoa de Sanatate Publica a Judetului Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant din aparatul propriu al Directiei de Sanatate Publica a Judetului Iasi astfel:

  • 1 post Referent IA, la compartimentul secretariat si registratura.

 

Descarca:

Previous articleZiua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei
Next articleRecomandari catre populatie privind protectia impotriva tintarilor