Home Informatii utile Centre de Permanență

Centre de Permanență

DATE DE CONTACT ȘI ZONE ARONDATE CENTRELOR DE PERMANENȚĂ

Actualizat 25 iunie 2024

 

CENTRUL DE PERMANENȚĂ COORDONATOR Date contact Localități/zone arondate
1. Galata

Str. Anton Crihan nr. 16, bl. D12, ap. 3, parter, Iași

Dr. Sorlescu Mirela 0332/803621 Cartiere Iași
2. Hermamed Iași

str. Vasile Conta nr. 9, Iași

Dr. Schwam Hermina 0232/443445

0751966812

Cartiere Iași
3. Umanitas Iași

str. Han Tătar nr. 10, Iași

Dr. Maftei Stefania 0232/222228 Cartiere Iași
4. Aroneanu

Str. Aron Vodă, nr. 66, sat Aroneanu

Dr. Anton Ștefania 0746828183 comuna Aroneanu
5. Bivolari

Str. Principală, Bivolari

Dr. Moldovanu Florin 0232/292291 comuna Bivolari

comuna Trifești

comuna Roșcani

comuna Probota

6. Ciortesti

Str. Principală nr. 1

Dr. Olarasu Viorel 0232/320840 comuna Ciortești

comuna Dolhești

7. Ciurea

parter bloc Ciurea, sat Ciurea, com. Ciurea

Dr. Martinescu Lazanu Andra 0232/452902 comuna Ciurea
8. Deleni

sat Deleni, comuna Deleni

Dr. Chele Mihaela 0232/723711

0232/732027

comuna Deleni
9. Dumbrava

Sat Dumbrava, comuna Ciurea

Dr. Georgescu Monica-Mihaela 0740095953 sat Dumbrava

comuna Mogoșești

comuna Grajduri

comuna Scânteia

10. Hermamed Belcesti

loc. Belcești, bl. 22, tronson 3

Dr. Constantinescu Adriana 0756682839 comuna Belcești

comuna Bălțați

comuna Balș

comuna Cotnari

11. Focuri

Dispensar Medical Focuri

Dr. Bordeianu Daniela 0232/414001

0232413618

comuna Focuri

comuna Fântânele

12. Gropnița

Dispensarul Uman Gropnița

Sat Gropnița

Dr. Crețu Vladina Elena 0745399558 comuna Gropnița

comuna Erbiceni

13. Gârbești – Țibana

sat Gârbesti, Com Țibana, str Principala nr 33

Dr. Zlăvog Ana-Maria 0332415414

0784277173

comuna Țibana

comuna Țibănești

comuna Tansa

comuna Dagâța

14. Movileni

Dispensar Medical Movileni, Dispensar Medical Coarnele Caprei

Dr. Savescu Iuliana 0232/732626 comuna Movileni

comuna Rediu, sat Horlesti

15. Plugari

Dispensar Medical Plugari

Dr. Radulescu Marcelino 0232/238030

0232/238254

comuna Plugari

comuna Șipote

16. ”SFANTA VINERI” Pașcani

str. Gării nr. 34, Pașcani

Dr. Movileanu Virginia Iulia 0232/718724 Oraș Pașcani
17. TransmedExpert Podu Iloaiei

str. Națională, oraș Podu Iloaiei

Dr. Chitac Relu 0754212459 oraș Podu Iloaiei

comuna Românești

comuna Popești

comuna Mădârjac

comuna Sinești

18. Schitu Duca

Dispensar Medical sat Pocreaca, comuna Schitu Duca

Dr. Pandele Mihaela 0232/478718

0232/410015

0332/724008

comuna Schitu Duca

comuna Dobrovăț

19. „Sf. Nicolaie“

sat Dancu, comuna Holboca

Dr. Dediu-Grămadă Lăcrămioara-Maria 0751373656 comuna Holboca
20. Valea Lupului

Valea Lupului, DN 28, nr. 138, bl. Semtest, sc. B, parter, ap. 1

Dr. Andrioaei Andreea 0232/270519 comuna Valea Lupului

comuna Rediu

21. Victoria

Dispensar Medical Victoria, strada Principala nr. 1

Dr. Aghinitei Irina 0332/132744 comuna Victoria

comuna Popricani

comuna Golăești

22. Vlădeni

Dispensar medical Vlădeni, str. Principală nr. 67

Dr. Ioan Diana Roxana 0232/251365 comuna Vlădeni

comuna Andrieșeni

comuna Țigănași

23. Providența Iași

Șos. Nicolina nr. 115, Nicolina 2 – CUG, Iași

Dr. Dimitriu Nicoleta 0746487366 Cartiere Iași

Program de lucru:

 • Luni – Vineri: 1500-0800
 • Sâmbăta, Duminica și toate sărbătorile legale: 0800-0800
GRAFICE GĂRZI CENTRE DE PERMANENȚĂ

IUNIE 2024:

CP Aroneanu _ lista garzi iulie

CP Bivolari _ lista garzi iulie

CP Ciortesti _ lista garzi iulie

CP Ciurea _ lista garzi iulie

CP Dancu _ modificare lista garzi iulie

CP Deleni _ lista garzi iulie

CP Dumbrava _ lista garzi iulie

CP Focuri _ lista garzi iulie

CP Galata _ lista garzi iulie

CP Garbesti _ lista garzi iulie

CP Gropnita _ lista garzi iulie

CP Herma Med Belcesti _ lista garzi iulie

CP Herma Med Iasi _ lista garzi iulie

CP Movileni _ lista garzi iulie

CP Pascani _ lista garzi iulie

CP Plugari _ modificare grafic garzi iulie

CP Providenta _ lista garzi iulie

CP Schitu Duca _ lista garzi iulie

CP Transmed Expert _ lista garzi iulie

CP Umanitas _ lista garzi iulie

CP Valea Lupului _ lista garzi iulie

CP Victoria _ lista garzi iulie

CP Vladeni _ lista garzi iulie

DOCUMENTE NECESARE ÎNFIINȚĂRII CENTRELOR DE PERMANENȚĂ

Asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta:

Documente necesare pentru infiintarea unui centru de permanenta – Ordin 774/2023 Cap. II Art. 13:

(1) Avizul pentru înfiinţarea centrului de permanenţă este emis de Ministerul Sănătăţii în baza:

 1. a) zonelor şi criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentele norme,
 2. b) acordul consiliului local, conform <LLNK 12004 263 12 2;2   4 35> 4 alin. (1) din Legea 263/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
 3. c) prevederilor bugetare cu această destinaţie,
 4. d) notei de fundamentare emisă de direcţia de sănătate publică care solicită înfiinţarea centrului de permanenţă.

(3) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă fixe sunt următoarele:

 1. a) avizul prevăzut la alin. (1);
 2. b) convenţia de asociere a medicilor de familie;
 3. c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze centrul de permanenţă;
 4. d) autorizaţia sanitară emisă de direcţia de sănătate publică competentă în baza referatului de evaluare;
 5. e) copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă, după caz;
 6. f) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestuia de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;
 7. g) documente care atestă absolvirea de către medicii şi asistenţii medicali care asigură continuitatea asistenţei medicale, a cursului de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază;

Ordin 774_22.03.2023 _ norme CP _ Monitorul Oficial Partea I nr. 234Bis

Legea 263_2004

MOF_778_2022

Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778/4.08.2022

_______________________________________________________________________

Conventie de asociere

Cerere-modificare-componenta-personal-medical-in-centrul-de-permanenta