Home Examene / angajări Anunț selecție dosare

Anunț selecție dosare

963
0

În urma selecției dosarelor de concurs depuse pentru ocuparea a trei posturi vacante la Serviciul control în sănătate publică din cadrul Directiei de Sănătate Publică Iași, care se va desfășura în ziua de 04 februarie 2019, ora 10.00, proba scrisa, comisia de concurs comunică rezultatul selecției dosarelor de concurs, astfel:

  1. CHIRILĂ OANA – ADMIS
  2. CĂRĂBUȘ VERONICA – RESPINS
    • neîndeplinirea prevederilor art.3 lit.f, art.6. alin.(l) lit.c și d și art.6 alin.(4) din H.G.nr.61112008
    • neîndeplinirea prevederilor art. 54 din Legea nr.l88/1999 și art.4 alin(2) din H.G. nr.611/2008 condițiile privind studiile.
  3. FOIA IOLANDA – ADMIS
  4. PUȘCAȘU IRINA DANA – ADMIS

Prezentul anunț se afișează astăzi, 21 ianuarie 2019 ora 16:00 la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași și pe pagina de internet www.dspiasi.ro.

Candidații nemultumiți de rezultatul selectiei dosarelor de concurs pot depune contestații în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv până la data de 22 ianuarie 2018, ora 16, la sediul unității noastre din strada Vasile Conta nr. 2-4 , Iași, camera 6, la secretarul comisiei de contestații, ec. Laura Soldan.

Descarcă:

Previous articleGripa
Next articleSăptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (SEPCCU) 21 -27 ianuarie 2019