Home Examene / angajări Anunț privind selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de consilier I...

Anunț privind selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de consilier I grad superior în cadrul compartimentului buget finanțe și consilier debutant I în cadrul biroului contabilitate

900
0

COMPARTIMENT BUGET FINANȚE – consilier grad I, grad profesional superior

Nr. crt. Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

1. 15353/07.06.2021 ADMIS
2. 15707/10.06.2021 ADMIS
3. 15997/11.06.2021 ADMIS

 

BIROUL CONTABILITATE – consilier grad I, grad profesional debutant

Nr. crt. Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

1. 15905/10.06.2021 ADMIS

 

Conform art.671 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 28 iunie 2021, ora 10,00 la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, str. Vasile Conta nr.2- 4.

Afișat astăzi, 16 iunie 2021, ora 16:00.

Previous articleCertificate conformitate medici
Next articleLista cu aprobări întreruperi / prelungiri de rezidențiat de la Ministerul Sănătății