Home Examene / angajări ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROBEI FINALE LA EXAMENUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU...

ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROBEI FINALE LA EXAMENUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI BUGET FINANȚE ȘI CONSILIER I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT ÎN CADRUL BIROULUI CONTABILITATE

1263
0

A N U N Ț

PRIVIND REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI BUGET FINANȚE ȘI CONSILIER I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT ÎN CADRUL BIROULUI CONTABILITATE – DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI

CONSILIER I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR – COMPARTIMENT BUGET-FINANȚE

Nr. crt.

Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Punctajul la proba scrisă

Rezultatul probei de interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

15997/11.06.2021

70.00

84.67

144.67

ADMIS

2

15353/07.06.2021

28,50

0

0

RESPINS

3

15707/10.06.2021

x

x

x

ABSENT

CONSILIER I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT – BIROU CONTABILITATE

Nr. crt.

Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Punctajul la proba scris[

Rezultatul probei de interviu

Punctajul la proba scris[

1

15905/10.06.2021

74.00

90.00

164.00

ADMIS

Conform art.671 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Prezentul anunt se afișează astăzi, 02 iulie 2021, ora 15.30 la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, str.Vasile Conta nr.2-4.

SECRETAR COMISIE,

Ec. Ciobanu Gabriela

Previous articleANUNȚ PRIVIND REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER I SUPERIOR LA COMPARTIMENTUL STATISTICA SI INFORMATICA IN SANATATE PUBLICA DIN CADRUL DIRECȚEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AJUDEȚULUI IAȘI
Next articleMedicina muncii