Home Examene / angajări ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT...

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER I SUPERIOR LA COMPARTIMENTUL STATISTICA SI INFORMATICA IN SANATATE PUBLICA DIN CADRUL DIRECȚEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AJUDEȚULUI IAȘI

837
0

         A N U N Ț

PRIVIND  REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER I SUPERIOR LA COMPARTIMENTUL  STATISTICA SI INFORMATICA  IN SANATATE PUBLICA  DIN CADRUL DIRECȚEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AJUDEȚULUI IAȘI

Nr. crt. Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Punctajul probei scrise Punctaj la proba de interviu Punctaj final Rezultat final

ADMIS/RESPINS

1. 16002/11.06.2021 76,75 100 176,75 ADMIS

 

Conform art. 671 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Afișat astăzi, 02 iulie 2021, ora 12,00 la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, str.Vasile Conta nr.2-4 .

 SECRETAR COMISIE CONCURS,

                                              Ec. Aionesei Luminita

 

Previous articleLaboratorul de igiena radiaţiilor ionizante
Next articleANUNT PRIVIND REZULTATUL PROBEI FINALE LA EXAMENUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI BUGET FINANȚE ȘI CONSILIER I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT ÎN CADRUL BIROULUI CONTABILITATE