Home Examene / angajări Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe...

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioadă determinată, pentru 5 posturi de medici

727
0

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe o perioadă determinată , în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și art.1 din H.G. nr.553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, a unui număr de 5 de medici cu drept de liberă practică sau competențe limitate la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Dosar* Rezultat
1. EARAR NINA 19809/29.07.2020 ADMIS
2. AVÎRVAREI CEZAR VASILE 19862/29.07.2020 ADMIS

* Număr înregistrare dosar depus electronic

Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății, de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior.

Prezentul anunt se afisează astăzi, 30 iulie 2020, ora 16,00, la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro

Previous articleAnunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioadă determinată, 6 (Vama Sculeni) + 9 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă
Next articleÎn atenția Medicilor de familie – precizări codificare pentru centralizatorul de morbiditate (incidență)