Home Examene / angajări Anunț privind rezultatele finale obținute în urmare probei de interviu, pentru 5...

Anunț privind rezultatele finale obținute în urmare probei de interviu, pentru 5 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă

726
0

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 149 din 29.06.2020

În urma probei de interviu pentru angajarea fără concurs pentru ocuparea pe  perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, a unui număr de 5 posturi de asistențí medicali generaliști sau igienă la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, comisia de selecție comunică rezultatul final astfel: 

NR. CRT. NUME SI PRENUME Punctajul
obținut la interviu
Rezultatul final
ADMIS / RESPINS
1. Balaur Maria Luiza 55,00 RESPINS
2. Blăjuți Loredana Diana 80,00 ADMIS
3. Burlacu Elena Cristina X ABSENT
4. Cobiliță Loredana Maneluș 71,66 ADMIS
5. David Daniela Ioanița 73,33 ADMIS
6. Donea Antoaneta 60,00 RESPINS
7. Grădinaru Iuliana 56,66 RESPINS
8. Iacob Andrei Mădina Nicoleta 56,66 RESPINS
9. Mineață Mihaela 78,33 ADMIS
10. Popa Dana Camelia 68,33 ADMIS

 Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior.

Prezentul anunt se afișează astăzi, 03 iulie 2020, ora 15,30 la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

SECRETAR COMISIE,
Ec. Gabriela Ciobanu

Previous articleAnunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioadă determinată, pentru 5 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă
Next articleDecizia Curții Constituționale a României nr. 458 din 25.06.2020