Home Concursuri Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de referent clasa III, grad...

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de referent clasa III, grad profesional superior, la Serviciul Control în sănătate publică – Compartiment inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și de muncă

1594
0

Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, cu sediul în Iași str. Vasile Conta nr.2-4, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent clasa III grad profesional superior, din cadrul Serviciului control în sănătate publică – Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și de muncă.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

Perfecționări:

 • să dețină certificat de absolvire a școlii postliceale sanitare în specialitatea asistent igienă și sănătate publică, cu respectarea prevederilor H.G. nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • să dețină gradul de principal în specialitatea igienă și sănătate publică

Condiții de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice:

 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografie:

 1. Constituția României;
 2. O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordin ministrului sănătății nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Examenul se va desfăşura astfel:

 • proba scrisă se va desfăşura pe data de 17 martie 2020, ora 10,00 la sediul unităţii noastre din Iași, strada Nicolae Bălcescu nr.21.

Dosarele de inscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare şi se vor depune la compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei, în perioada 14 februarie – 4 martie 2020.

Persoana de contact: Ec. Laura Șoldan, șef birou normare salarizare, telefon:0232210900 int.218.

Descarcă:

Previous articleAnunt privind dosarele depuse pentru ocuparea unui post vacant de medic primar sănătate publică și management la Compartimentul evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă
Next articleConcurs pentru ocuparea unui post de asistent medical cu școală postliceală sanitară, specialitatea medicină generală, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret