Home Rezidențiat Anunț pentru medicii / medicii dentiști și farmaciștii care au promovat concursul...

Anunț pentru medicii / medicii dentiști și farmaciștii care au promovat concursul național de Rezidențiat – sesiunea 20 noiembrie 2016

783
0

Anunț important pentru medicii/medicii dentiști și farmaciștii care au promovat concursul național de Rezidențiat sesiunea 20 noiembrie 2016 și au ales specialitatea în zilele de 27 și 28 moiembrie 2016 – confirmați medici/medici dentiști și farmaciști rezidenți prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1390/08.12.2016. Felicitări tuturor!

Rezidenţii care au ales LOC în specialitate cu pregătire în centrul universitar IaŞi, vor încheia contracte de muncă cu durată determinată, prin prezentare directă la unul dintre spitalele plătitoare.

Coordonatori rezidențiat: www.umfiasi.ro.

În funcţie de specialitatea aleasă, întâlnim două situaţii:

1. Specialități cu un singur spital plătitor

pentru care repartiţia se face în mod direct, prin transmiterea de către DSP, la fiecare unitate sanitară a adresei de repartiţie, cu ordinul MS de confirmare în specialitate (OMS nr. 1390 din 08.12.2016), astfel încât rezidenţii se pot prezenta pentru angajare la spitalul repartizat, fără  alte acte de  la DSP Iaşi, după cum urmează:

Spitalul Clinic Judeţean de  Urgenţă “Sf.Spiridon”Iaşi

  • Adresa: Bd.Independenţei nr.1, Telefon: 0232/240822, Serviciul RUNOS – în Ambulatoriul de specialitate al Spitalului, str. Vasile Conta nr. 2-4 (Policlinica mare).
  • Download acte necesare pentru angajare.
Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
alergologie și imunologie clinică 2
anatomie patologică 9
chirurgie orală şi maxilo-facială – domeniul medicină dentară 5
chirurgie dento-alveolară 5
chirurgie vasculară 5
dermatovenerologie 4
diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice 8
endocrinologie 6
endodonţie 7
farmacologie clinică 3
farmacie clinică 20
laborator farmaceutic 15
gastroenterologie 14
medicină de familie 15
medicină de urgenţă 15
medicină legală 3
medicină nucleară 3
oftalmologie 10
O.R.L. 10
ortodonţie şi ortopedie dento-facială 7
parodontologie 9
pedodonție 5
protetică dentară 10
sănătate publică şi management 5

Spitalul Clinic  “Dr.CI Parhon” Iaşi

Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
geriatrie şi gerontologie 6
nefrologie 10
urologie 7

Spitalul Clinic de Urgenţă Prof.dr.N.Oblu” Iaşi

Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
neurochirurgie 4

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf.Maria” Iaşi

Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
cardiologie pediatrică 2
chirurgie pediatrică 2
ortopedie pediatrică 2
gastroenterologie pediatrică 3
pediatrie 14
oncologie și hematologie pediatrică 3

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Voda”Iaşi

Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
Genetică medicală 5
Neonatologie 4

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf.Parascheva” Iaşi

Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
boli infecţioase 10
medicină de laborator 4
microbiologie medicală 5

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
medicina muncii 8
medicină fizică şi de reabilitare 5
reumatologie 10

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
chirurgie toracică 3
pneumologie 15

Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. George I.M. Georgescu” Iași

Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
chirurgie cardiovasculară 2

Institutul de Psihiatrie “Socola” Iaşi

Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
epidemiologie 1
igienă 5
psihiatrie 5

Institutul Regional de Oncologie Iași

Specialitatea Numărul de locuri
alese de rezidenţi
anestezie și terapie intensivă 19
hematologie 6
oncologie medicala 2
radioterapie 4

2. Specialităţi cu mai multe spitale plătitoare:

În cazul acestor specialităţi repartiţia rezidenţilor se face prin ALEGEREA SPITALULUI PLĂTITOR – în funcţie de punctajul obţinut, astfel încât rezidenţii care au ales aceste specialităţi se vor prezenta (personal sau prin împuternicit cu procură notarială)  la SEDIUL DSP IAȘI din  strada Vasile Conta nr.2-4, camera 5 – în data de marți,  13 DECEMBRIE 2016, după programarea de mai jos.

Candidații sau împuterniciții acestora, care nu sunt prezenți la ora stabilită în tabelele de mai jos pentru fiecare specialitate, vor fi repartizați DIN OFICIU, la spitalele rămase în urma exprimării opţiunilor celorlalţi colegi prezenţi.

Prezentarea candidaților sau împuterniciților acestora are loc la sediul DSP Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4, camera 5.

Numărul de locuri din tabelele de mai jos se referă la numărul de locuri ce urmează a fi alese de rezidenți.

Cardiologie – Ora de prezentare: 9:00

Spitalul platitor Locuri
Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. George IM Georgescu” Iaşi 8
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf.Spiridon” Iaşi 4

Chirurgie generală – Ora de prezentare: 9:30

Spitalul platitor Locuri
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi 16
Institutul Regional de Oncologie Iaşi 10

Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă – Ora de prezentare: 10:30

Spitalul platitor Locuri
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi 5
Institutul Regional de Oncologie Iaşi 5

Medicină internă – Ora de prezentare: 11:00

Spitalul platitor Locuri
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi 16
Spitalul Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași 5

Neurologie – Ora de prezentare: 11:30

Spitalul platitor Locuri
Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. dr. N. Oblu” Iași 4
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 4

Obstetrică – ginecologie – Ora de prezentare: 11:50

Spitalul platitor Locuri
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi 15
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi 6

Ortopedie – traumatologie – Ora de prezentare: 12:30

Spitalul platitor Locuri
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon”Iaşi 4
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 4

Radiologie – imagistică medicală – Ora de prezentare: 12:50

Spitalul platitor Locuri
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon”Iaşi 3
Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. dr. N. Oblu” Iaşi 2

Vă rugăm , insistent , respectati ora programată pentru fiecare specialitate, evitând astfel aglomeraţia.

Rezidenții care au ales POST în specialitate se vor prezenta la spitalul în structura căruia este postul, pentru încheierea formelor de încadrare, pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2017.

Contractul individual de muncă pe durată determinată / nedeterminată, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartiţia pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va face în ziua de 14 decembrie 2016.

Tabelul cu programarea pe ore si specialități precum și locația unde se va desfășura repartiția se vor afișa ulterior, pe site-ul www.dspiasi.ro.

Previous articleZiua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA
Next articleRepartiția pe clinici de îndrumare – Centrul Universitar Iași