Home General Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacand de consilier gradul I

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacand de consilier gradul I

795
0

Direcția de Sănătate Publică a județului Iași , organizează concurs pentru ocuparea următorului post temporar vacant- funcție publica, din cadrul instituției noastre 1 post temporar vacant de consilier, clasa I, grad principal la compartimentul buget.

Condiţii de vechime: minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice.

Examenul se va desfăşura astfel:

 • proba scrisă se va desfăşura pe data de 22 martie 2016, ora 10,00 la sediul unităţii noastre;

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi se vor depune la compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei în maxim 8 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului sau concursului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a.

Bibliografia stabilită pentru concurs:

 1. Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul MS nr. 1078/27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
 3. HG nr. 206/2015 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016;
 4. Ordinul MS nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016;
 5. ORDIN nr. 446 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute;
 6. ORDIN nr. 447 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi;
 7. ORDIN nr. 450 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut;
 8. Ordinul MS nr. 50/23.01.2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, actualizat cu modificarile si completarile ulterioare:
  1. Ordinul MS nr. 1.066/23.07.2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate;
  2. Ordinul MS nr. 1.011/09.06.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate.
 9. Ordinul MS nr. 537/05.06.2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin;
 10. Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 11. Legea finanţelor publice nr. 500/13.08.2002, cu modificările si completările ulterioare;
 12. Ordinul MFP nr. 1.917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completarile ulterioare;
 13. Ordinul MFP nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările si completarile ulterioare;
 14. Ordinul MS nr. 1.031/15.07.2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ finantate din bugetul Ministerului Sanatatii, din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, derulate de catre spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
 15. OUG nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 16. HG nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG. nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 17. Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr 339/2015
 18. Legea nr.188/08.12.1999 privind statutul funcţionarilor publici,(r2) actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;
 19. Legea nr.7/18.02.2004,republicata, privind codul de conduita a functionarilor publici, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Relații suplimentare se pot obține la serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare, camera 6, între orele 8:00 – 16:00 din cadrul DSP județ Iași, str.Vasile Conta nr. 2-4 si la nr. de telefon 0232 267812.

Previous articlePlanul naţional multianual integrat de promovarea sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate
Next articleControale unitati panificatie si patiserie