Arhivă lunară: July 2019

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

În conformitate cu prevederile art.SO, alin.(2) din H.G.R. nr.611 /2008, în urma verificării dosarelor depuse către funcţionarii publici din cadrul instituiţiei noastre pentru susţinerea examenului de promovare în grad profesional, care se va desfăşura...