Home Achiziții Invitatie de participare – achizitie directa colectare, transport si eliminarea deseurilor menajere...

Invitatie de participare – achizitie directa colectare, transport si eliminarea deseurilor menajere si reciclabile

854
0

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi va invita sa participati la achizitia directa a Contractului de servicii de colectare, transport si eliminarea deseurilor menajere si reciclabile, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43-46 din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire contractului de achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, “servicii de colectare deseuri menajere”, achizitie ce se va finaliza cu incheierea unui contract.

Descarca:

 

Previous articleZiua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei – 28 iulie
Next articleSesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ