Home General Mijloace fixe a căror durată de funcționare este depășită

Mijloace fixe a căror durată de funcționare este depășită

1412
0

Prin prezenta, vă informăm Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Iaşi deţine mijloace fixe a căror durată de funcţionare este depăşită conform normelor de utilizare aprobate prin HG nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele de normale de funcţionare a mijloacelor fixe aceste mijloace fixe fiind propuse a fi scoase din funcţiune conform prevederilor HG.909/29.12.l997 actuali zapentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şnecorporale, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederiloOrdonanţei nr.112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale.

Anexăm la prezenta lista mijloacelor fixe sus-menţionate cu rugămintea ca, îtermen de 30 de zile de la data prezentei, în situaţia în care instituţia dumneavoastră estinteresată de transmiterea fără plată a acestor bunuri, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, ne faceţi cunoscută intenţia dvs. la adresa de email contab@dspiasi.ro sau pe faxul instituţiei la nr. de telefon 0232241 963.

Relaţii suplimentare puteți solicita la nr.de telefon 0232-230 185 .

Lista mijloacelor fixe ce pot fi disponibilizate va fi publicată pe site-ul in stituţiei noastre www.dspiasi.ro.

Descarcă:

Previous articlePrelungirea activitatii peste varsta legala de pensionare
Next articleRezultatul selectiei dosarelor de concurs