Selectie dosare pentru operatori date, nivel studii M,  la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe o perioadă determinată , în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și art.1 din H.G. nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, a unui număr de 4 posturi de operatori date, nivel studii M,  la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere  ADMIS/RESPINS
1. PANAITESCU BOGDANA-LAURA 22527/20.08.2020 ADMIS
2. ALEXANDRU ANA-MARIA 22532/20.08.2020 ADMIS
3. SIMA BIANCA-ELENA 22556/20.08.2020 ADMIS
4. PASCARIU ELENA RALUCA 22574/20.08.2020 ADMIS
5. URSU CARMEN 22624/20.08.2020 ADMIS
6. MIHAILOVICI ALEXANDRU-PAUL 22639/20.08.2020 ADMIS

Având în vedere că pentru cele 4 posturi  de operatori date la Compartimentul Statistică și Informatică în Sănătate Publică au fost admiși 6 candidați, conform prevedrilor art.6 , alin.(1) din  Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Ministerului  Sănătății, inclusiv funcții publice de execuție , conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID – 10, aceștia vor susține proba de interviu în data de 24 august 2020, începând cu ora 10,00  la sediul D.S.P Iași din strada Vasile Conta nr.2-4, după următoarea programare:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Ora prezentarii la DSP Iași
1. ALEXANDRU ANA-MARIA 10.00
2. MIHAILOVICI ALEXANDRU-PAUL 10.15
3. PANAITESCU BOGDANA-LAURA 10.30
4. PASCARIU ELENA RALUCA 10.45
5. SIMA BIANCA-ELENA 11.00
6. URSU CARMEN 11.15

Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății, de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior.

Prezentul anunt se afisează astăzi, 21 august 2020, ora 16,00, la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

Alte articole...