Rezultatele finale la examenul susținut în data de 22 iulie 2019

Anunț privind rezultatele finale la examenul susținut în data de 22 iulie 2019, pentru promovarea funcționarilor publici din cadrul instituției noastre în grad profesional

Nr.crt Numele și prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final ADMIS/RESPINS
1. ANDREI ANA 90 100 190 ADMIS

Prezentul anunț se afișează astăzi, 22 iulie 2019, ora 16,00 la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Iași din strada Vasile Conta nr.2-4 și pe siteul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

Descarcă:

Alte articole...