Cod parafa

Documente necesare pentru inregistrarea in Registrul Unic Judetean al Medicilor

Eliberarea codului de parafa:

  • Adeverinta de salariat de la angajator (original) sau contract de munca (xerocopie).
  • Talon individual completat de medicul care solicita codul. Se vor completa obligatoriu de catre angajator punctele 14 si 16 din Talonul individual.
  • Certificat de membru al Colegiului Medicilor valabil pentru anul in curs
  • Certificat de medic specialist / primar eliberat de Ministerul Sanatatii

Eliberarea unui nou cod de parafa in caz de pierdere, furt:

  • Cerere adresata directorului D.S.P. Iasi in care se solicita un nou cod de parafa
  • Dovada unui anunt dat in unul din ziarele locale privind pierderea sau furtul parafei
  • Adeverinta de salariat de la angajator sau Contract de munca
  • Talon individual completat de medicul care solicita noul cod. Se vor completa obligatoriu de catre angajator punctele 14 si 16 din Talonul individual

In atentia medicilor rezidenti: (download aici)

Potrivit prevederilor art. 17, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179 / 2008 “incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatii de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist”.

De asemenea, acelasi act normativ la art. 18, alin. (2) prevede pentru medicii aflati in practica supravegheata / asistata ca “Actul medical pe care il presteaza medicul in timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.”.

Avand in vedere cele de mai sus, medicii aflati in practica supravegheata / asistata nu pot beneficia de acordarea unui cod de parafa.

Download:

DOCUMENTATIA SE DEPUNE LA COMPARTIMENTUL INFORMATICA SI BIOSTATISTICA SANITARA