Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioadă determinată, pentru 1 post de operator date treapta I

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 150 din 29.06.2020

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe  perioadă determinată , în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, pentru un  post de operator date treapta I,  la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere  ADMIS/RESPINS
1. Cristea Septimiu Florin 17143/30.06.2020 ADMIS

Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății, de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior.

Prezentul anunt se afisează astăzi, 02 iulie 2020, ora 15,00 la avizierul Directiei de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

SECRETAR COMISIE,
Ec. Gabriela Ciobanu

Alte articole...