Home Examene / angajări REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA ...

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER SUPERIOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI BUGET FINANȚE ȘI CONSILIER DEBUTANT ÎN CADRUL BIROULUI CONTABILITATE

965
0

A N U N Ț

PRIVIND REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER SUPERIOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI BUGET FINANȚE  ȘI CONSILIER DEBUTANT ÎN CADRUL BIROULUI CONTABILITATE  – DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI

CONSILIER I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR – COMPARTIMENT BUGET-FINANȚE

Nr. crt. Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Punctajul probei de interviu Rezultatul probei de interviu

 

3 15997/11.06.2021 84.67 ADMIS

CONSILIER I GRAD  PROFESIONAL DEBUTANT – BIROU CONTABILITATE

Nr. crt. Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Punctajul probei scrise Rezultatul PROBEI SCRISE

ADMIS/RESPINS

1 15905/10.06.2021 90.00 ADMIS

Conform art.671 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare , conform art.63 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modifiările ulterioare, care se depun la secretariatul D.S.P.Iași, str.Vasile Conta nr.2-4.

Prezentul anunt se afișează astăzi,  01 iulie 2021, ora 15.30  la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, str.Vasile Conta nr.2-4.

 SECRETAR COMISIE,

Ec. Ciobanu Gabriela

Previous articleLISTA CU APROBĂRILE DE ÎNTRERUPERE/PRELUNGIRE REZIDENȚIAT PRIMITE LA DSP IAȘI DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2021
Next articleLaboratorul de igiena radiaţiilor ionizante