Home Examene / angajări Rezultate pentru 4 posturi de operatori date, la Compartimentul statistică și informatică...

Rezultate pentru 4 posturi de operatori date, la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică

1004
0

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 234/2020

În urma probei de interviu organizat în ziua de 31 august 2020 pentru angajarea fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și art.1 din Hotărârea Guvernului  nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19,  comisia de concurs anunță următoarele rezultate pentru:

4 posturi de operatori date, la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică:

NR. CRT. NUME SI PRENUME  

Punctajul

obținut la interviu

 

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

 

1. ALEXANDRU ANA MARIA 75 RESPINS
2. COJOCARU ELENA 82 ADMIS
3. IMBIR RAMONA-MIHAELA 95 ADMIS
4. MELINTE IOAN-GABRIEL 100 ADMIS
5. NEICĂ LENUȚA 55 RESPINS
6. OSOIANU ALEXANDRA-EMANUELA 89 ADMIS
7. SIMA BIANCA- ELENA 72 RESPINS

 

Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății, de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior.

Prezentul anunt se afișează astăzi, 31 august 2020, ora 14,00 la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

Previous articleInformatii importante pentru persoane confirmate pozitiv cu COVID-19
Next articleRidicarea carnetelor de rezident pentru anul I