Home Examene / angajări Rezultate finale la concursul organizat de DSP Iasi, pentru ocuparea a doua...

Rezultate finale la concursul organizat de DSP Iasi, pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistenti medicali

969
0

Anunț privind rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de natură contractuală, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

În conformitate cu prevederile art.6 din HG nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, urmare a susținerii celor două probe au fost obținute următoarele rezultate finale:

  • Pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist la Compartimentul Evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – colectiv igiena colectivităților de copii/tineret, s-au obținut următorele rezultate:
 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele candidaților

 

Punctajul

final

 

Rezultat final

Admis/Respins

1. ZAHOREANU Emanuela Mihaela

Dosar nr. 14305/25.05.2021

75 ADMIS
 

2.

 

Dosar nr. 14748/26.05.2021

 

66.25

RESPINS

Pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal igienă la Compartimentul Evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – colectiv igiena colectivităților de copii/tineret:

 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele candidaților

Punctajul

final

Rezultat final

Admis/Respins

 

1.

Dosar nr.13433/24.05.2021 88.5  ADMIS

 Prezentul anunț se afișează astăzi, 15 iunie 2021, ora 14:00 la sediul Direcției de Sănătate Publică a județului Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității , respectiv www.dspiasi.ro.

Previous articleLista cu unităţile sanitare abilitate de DSP Iaşi să elibereze certificate medicale tip A5, în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 448/2008 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Next articleSesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă