Home General Rezultat selecție parteneri – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

Rezultat selecție parteneri – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

664
0

În urma analizei și evaluării dosarelor solicitanților care au aplicat pentru încheierea unui parteneriat în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9.iv: Creșterea accesului la serviciile accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, OS 4.8 Înbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, comisia de evaluare și selecție comunică următoarele rezultate:

 

Nr.
crt.
Denumire aplicant Puctaj obtinut Rezultat
1 Ordinul 95 puncte ADMIS
 2 Funda Amfiteatru 100 puncte ADMIS

Contestațiile se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării Rezultatului procedurii pe site-ul www.dspiasi.ro și se soluționează de comisia de contestații în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Download documentul oficial în format PDF.

Previous articleRepartiția pe clinici de îndrumare – Centrul Universitar Iași
Next articleAdresa IMU nr 77604 privind intretinerea terenurilor de aterizare – heliporturilor