Home Concursuri Repartiția pe clinici de îndrumare – Centrul Universitar Iași

Repartiția pe clinici de îndrumare – Centrul Universitar Iași

5552
0

Repartiția pe clinici de îndrumare – Centrul Universitar Iași

Repartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie – sesiunea 20 NOIEMBRIE 2022, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar IAȘI, va avea loc la UMF „Gr. T.Popa” Iasi – Aula „George Emil Palade” (unde a avut loc și repartiția mare, în clădirea Facultăți de Farmacie) în zilele de 19 și 20  decembrie 2022, conform programării pe zile, ore, specialități și locații.

 ·         LOCUL de prezentare la repartiție: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași – Aula ”George Emil Palade” – Clădirea Farmacie UMF.

 ·         programarea pe zile, ore și specialități, PROGRAMARE-PE-ORE-SI-SPECIALITATI 2022, precum și locația (Aula ”George Emil Palade” – Clădirea Farmacie UMF Iași) – rezidenții sunt rugați să vină la ora programată, nu de la începutul zilei, pentru a preveni aglomerația, având în vedere contextul epidemiologic actual.

 ·         Denumirea și perioada desfășurării primului stagiu pentru fiecare specialitate – 2022-prim-stagiu

 ·         Lista unităților de îndrumare metodologică care pot fi alesepentru fiecare specialitate în parte (se aleg în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs).

 ·        Lista cabinetelor individuale din IașiLista-cabinete-medicina-de-familie 2022 pentru specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE – fiecare rezident în specialitatea medicină de familie își va alege un îndrumător din această listă.

 ·        angajament de plată, pentru medicii specialiști/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate. Candidații care dețin deja un titlu de specialist, au obligația de a depune angajamentul de plată a celei de a doua specialități. Aceștia au obligația de a achita prima tranșă semestrială în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul                           nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.

 ·         rezidenții aflați în pregătire, care au ales o nouă specialitate, au obligatia ca în termen de 15 zile să opteze pentru una din specialități și să anunțe, în scris, Ministerul Sănătății specialitatea pentru care opteaza. În acest sens se va completa o cerere de ieșire din starea de incompatibilitateCerere iesire din stare de incompatibilitate deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități.

În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.

Cererea de ieșire din starea de incompatibilitate – Cerere iesire din stare de incompatibilitate, însoțită de copia cărții de identitate se va transmite prin email la adresa crusp@ms.ro sau prin servicii poștale, la adresa Ministerul Sanatatii – Direcția Generală Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale, str.Bodești 1, sector 2, cod 022432, București

Documente necesare la repartiție

Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar Iași, se face  cu:

 ·         act de identitate (BI/CI/pașaport), în termen de valabilitate, pentru legitimare SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială și act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit.

·                     xerocopie după cartea de identitate pe care se va nota: numărul de telefon, adresa de e-mail și specialitatea aleasă.

·         adeverința eliberată de unitatea angajatoare/copie contract de muncă din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată și sau determinată

Documente pe care le vor primi rezidenții

Medicii rezidenți vor primi la repartiție 4 documente:

·         adeverință de confirmare în rezidențiat;

·         adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat în specialitatea în care sunt confirmați rezidenți;

·         adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu;

·         adresa către unitatea angajatoare;

Carnetele de rezident și etichetele autocolante personalizate vor fi distribuite ulterior.

Rugăm rezidenții sau împuterniciții acestora să respecte TOATE indicațiile.

Curriculum de pregătire în specialitate : http://www.rezidentiat.ms.ro/curricule/_curricule.html

2022-prim-stagiu

Angajament plata a II a specialitate

ANUNT repartitie clinici de indrumare 2022

Cerere iesire din stare de incompatibilitate

Lista-cabinete-medicina-de-familie 2022

Lista-Clinici-Indrumare-Si-Coordonatori-Rezidentiat-2022

PROGRAMARE-PE-ORE-SI-SPECIALITATI 2022

Previous articleLISTA CU APROBĂRILE DE ÎNTRERUPERE/PRELUNGIRE DE REZIDENȚIAT PRIMITE LA DSP IAȘI DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2016
Next articleBULETIN INFORMATIV DSP IAȘI – 19.12.2022