RECOMANDARILE INSTITUTULUI NATIONAL DE SANATATE PUBLICĂ BUCURESTI PE PERIOADA PANDEMIEI PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE (CONFORM ADRESA NR. 6891/12.05.2020)

În ceea ce priveste calitatea apei potabile din surse individuale de apa potabila (fântâni publice/private):

 1. Întretinerea si dezinfecția fântânilor vor fi făcute conform ghidurilor existente¹ – aceste măsuri sunt considerate suficiente pentru a gestiona riscurile asociate COVID-19 pentru sursele de apă subterană; în cazuri speciale, pot fi recomandate și alte tehnici de tratare a apei pentru consum uman care sunt eficiente în îndepărtarea sau distrugerea virusurilor inclusiv fierberea, ultra-filtrarea, radiația solară.
 2. Ca măsură suplimentară se recomandă spălarea/dezinfecția periodică cu apă cu detergent sau soluție alcoolică peste 60%, a suprafeței găleții cu care se scoate apa din fântână, precum și a recipientelor în care se depozitează.

În ceea ce privește calitatea apei potabile în sistem centralizat:

 1. Recomandăm supravegherea asigurării furnizării continue a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare și salubritate.
 2. Furnizarea apei permite igiena și curațarea periodică a mâinilor, de aceea se vor lua măsuri pentru asigurarea apei potabile și în zonele cu acces limitat; serviciile de apă nu ar trebui întrerupte din cauza consumatorilor aflați în incapacitate de plată;
 3. Dezinfecția apei potabile cu clor ar trebui să asigure o concentrație > =0,5 mg/l timp de 30 de minute, iar în sistemul de distribuție să se păstreze 0,2-0,5 mg/l clor rezidual liber⁴.

Măsuri speciale în ceea ce privește calitatea apei potabile furnizate la nivelul unitătilor publice redeschise:

 1. La redeschiderea instituțiilor publice (școli, grădinițe, birouri, cluburi sportive, etc) trebuie ca apa de la robinet să fie lăsată să curgă o perioadă mai lungă de timp, pentru a se asigura înlocuirea apei stagnate în conducte, cu apă potabilă sigură (tratată) de la rețeaua de distribuție.
 2. Înainte de utilizare, sistemele de apă caldă trebuie reduse la o temperatură de funcționare de 600°C sau mai mare și la o temperature de circulație de peste 500°C pentru a gestiona riscurile microbiene, inclusive Legionella; sistemele de apă rece trebuie readuse la mai puțin de 250°C și, în mod ideal, sub 200°C. Rezervoarele de depozitare sau turnurile de răcire la nivel de clădire pot necesita dezinfectare înainte de a fi reutilizate.
 3. După ce măsurile de mai sus au fost puse în aplicare și înainte de redeschiderea spațiilor, se recomandă efectuarea unor teste de calitate a apei pentru a verifica dacă apa din incintă este conformă cu legislația în vigoare și este sigură pentru consumul uman și pentru alte utilizări (de ex. duș); specialiștii DSPJ vor asigura, la solicitare, îndrumare pentru proprietarii/administratorii clădirilor, privind siguranța apei în spații nelocuite.

Detalii:

 1. Apa de fântână: contaminarea cu nitrați și methemoglobinemie-pg.25 – Fântâna-Reguli de igienă
 2. Organizația Mondială a Sănătății-Apă, canalizare, igienă și gestionarea deșeurilor pentru virusul COVID-19 (versiunea din 23.04.2020)
 3. Întrebări și răspunsuri privind apa, salubritatea și igiena (WASH)
 4. Centrul de Boli Transmisibile, SUA
 5. https://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/water_safety_buildings_march2010.pdf

Alte articole...