Home Evaluarea si promovare sanatate Recomandări pentru prevenirea și supravegherea bolii diareice acute (BDA), inclusiv a holerei

Recomandări pentru prevenirea și supravegherea bolii diareice acute (BDA), inclusiv a holerei

195
0

În conformitate cu acțiunile pentru prevenirea și supravegherea bolii diareice acute (BDA), inclusiv a holerei, în perioada iunie-octombrie 2022, vă rugăm să țineți seama de următoarele recomandări:

A.N. Apele Române – Administrațiile Bazinale de Apă Prut Bârlad și Siret vor facilita cu prioritate alimentările cu apă brută pentru tratarea apei în vederea potabilizării, față de celelalte folosințe (piscicole, irigații, etc) și vor determina toate folosințele de apă să evacueze ape uzate epurate la cerințele autorizate, utilizând sistemele de dezinfecție adecvate;
APAVITAL S.A. va realiza aprovizionarea populației cu apă de calitate și în cantități corespunzătoare;
– pentru a evita contaminarea surselor de apă, zonele de protecție sanitară vor fi marcate corespunzător cerințelor legale;
– în preajma lacurilor de acumulare a căror apă este folosită în scopul potabilizării, se va interzice înotul și pescuitul prin plăcuțe avertizoare;
APAVITAL S.A. are obligația să mențină sub presiune apa din rețeaua de distribuție (excepția fiind situația avariilor);
– în cazul întreruperii distribuției pentru diferite intervenții-avarii, producătorul de apă va proceda la dezinfecția rețelei și reluarea distribuției după îndepărtarea apei hiperclorinate;
– întreruperea apei potabile din alte motive decât cele amintite este strict interzisă, reprezentând un risc major pentru apariția și răspândirea bolilor diareice acute;
– îndepărtarea apelor reziduale se va face în condițiile impuse de lege, în cazul defecțiunilor la sistemul de canalizare, urmat de poluarea solului. se indică dezinfecția zonei cu soluții hiperclorigene;
APAVITAL S.A. are obligația să controleze cu maximă vigilență modul în care se tratează apa, calitatea acesteia la plecarea din stație și la consumator, anunțând orice problemă conducerii unității și D.S.P. Iași;

Unitățile Administrativ Teritoriale :
– vor urmări ca alimentarea cu apă a animalelor și păsărilor să nu fie realizată direct din cursurile de apă;
– vor controla calitatea apei din fântânile publice prin analize de laborator, pe fântânile publice necorespunzătoare se va afișa ‘’APA NU ESTE BUNĂ DE BAUT”
– îndepartarea si neutralizarea reziduurilor menajere se va face în conformitate cu legislația actuală;
– vor urmări modul în care se respectă normele sanitare de salubrizare a spațiilor și locurilor publice: piețe, târguri, unități comerciale, etc., din teritoriul arondat;
– se interzice folosirea apelor reziduale pentru stropirea grădinilor de zarzavat;
– sursele de izvoare captate vor fi folosite numai în cazul în care sunt autorizate pentru producerea de apă potabilă;
– se va interzice prin plăcuțe avertizoarere scăldatul în ape curgătoare, lacuri de acumulare sau piscicole;

Administrația piețelor agro-alimentare:
– va respecta cu desăvârșire programul de curățenie și de evacuare ritmică a reziduurilor solide din incintă;
– va evita pe cat posibil aglomerația în incinta piețelor, fiind total interzisă vânzarea produselor din alte locuri decât de pe tarabe;
– întreținerea zarzavaturilor și fructelor se va face doar cu apă potabilă;
– se va întreține în mod permanent igiena în grupurile sanitare și se va face dezinfecția ritmică cu soluții clorigene în concentrație de 3-7%;
– se interzice cu desăvârșire vânzarea de pe tarabe a produselor alimentare perisabile (ouă, carne, afumături, conserve, ciocolată, etc.). Acestea se vor vinde doar în spații autorizate dotate cu instalații frigorifice;
– în sectoarele de brânzateruri și lactate vânzătorii vor purta echipament de protecție, iar curățenia și igiena în aceste spații se va respecta riguros;

Toate instituțiile publice au obligația instituirii măsurilor de dezinfecție (soluții dezinfecție mâini și covoare cu soluții de dezinfecție picioare la intrările în obiective: relații cu publicul) pentru evitarea in contextul actual epidemiologic al îmbolnăvirilor și transmiterii bolilor.

Previous articleÎn atenția persoanelor care doresc vaccinarea împotriva COVID-19
Next articleAnunț organizare concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de natură contractuală, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, respectiv pentru 5 posturi de șofer la Serviciul Administrativ și mentenanță și pentru 1 post de consilier grad IA la Serviciul Administrativ și mentenanță