Home COVID 19 PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EMITEREA CONCEDIULUI MEDICAL

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EMITEREA CONCEDIULUI MEDICAL

19844
0
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EMITEREA CONCEDIULUI MEDICAL

1. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină
Certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant, respectiv de către medicul de familie, pe durata stabilită prin decizia de confirmare a carantinei, eliberată de către Direcţia de Sănătate Publică, persoanelor asigurate aflate în următoarele situaţii:
• au intrat în contact direct cu cel puţin o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, confirmată prin testare cu metoda NAAT/RT-PCR sau teste rapide de detecţie a antigenelor SARS Cov2 – pentru o perioadă de 5 zile;
• b. au sosit din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologie ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii – pentru o perioadă de 5 zile;
Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină.

2. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru izolare
Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unităţi sanitare sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare:
• Certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară sau din locaţia alternativă ataşată acesteia, atât pentru perioada internării, cât şi pentru perioada externării, după caz, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător. La externare, certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară sau din locaţia alternativă ataşată acesteia.
• În situaţia în care medicul din spital nu a eliberat concediu medical la externare, și persoana asigurată necesită izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată de aceasta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeaşi afecţiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultaţii medicale la distanţă până la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare.
Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru care s-a dispus măsura izolării potrivit legii, la domiciliu sau la o locaţie declarată. Certificatele de concediu medical se eliberează de medicii de familie care au luat în evidenţă şi au monitorizat aceste persoane, astfel:
• pentru persoanele nevaccinate, care nu au trecut prin boală sau cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile, concediul medical se va elibera pentru o perioadă de 7 zile;
• pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimile 90 de zile, concediul medical se va elibera pentru o perioadă de 5 zile.
Certificatele de concediu medical se eliberează pe baza fişelor de izolare care se generează în mod automat din aplicația informatică Corona Forms.

 

Previous articlePRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EMITEREA DECIZIILOR DE IZOLARE ȘI CARANTINARE
Next articleANUNŢ PRIVIND REPROGRAMAREA PROBEI DE INTERVIU PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚII ADMIȘI LA SELEC ȚIA DE DOSARE PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI DE MEDICI, 0,5 NORMĂ FIECARE ȘI A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL CU NORMĂ ÎNTREAGĂ