Home Evaluarea si promovare sanatate Noutati privind derularea Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col...

Noutati privind derularea Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening

625
0

In vederea cresterii accesibilitatii populatiei feminine eligibile la activitatile specifice subprogramului, avand ca scop depistarea in faze incipiente a cancerului de col uterin si a leziunilor precursoare, au fost introduce in categoria Centrelor de informare şi consiliere a femeilor, pe langa cabinetele medicilor de familie, urmatoarele unitati sanitare:

 1. cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat o reţea de screening;
 2. cabinete de planificare familială.

 

Atributiile acestor cabinete sunt urmatoarele:

A. Cabinetele de specialitate obstetrică-ginecologie:

 1. asigură informarea şi consilierea pentru prevenirea cancerului de col uterin atât pentru femeile eligibile care au calitatea de asigurat, cât şi pentru femeile care nu au calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 2. realizează mobilizarea activă a femeilor eligibile pentru participarea la testarea Babeş – Papanicolaou, prin invitarea/reinvitarea acestora, de preferinţă în luna de naştere ;
 3. asigură managementul cazurilor testate Babeş-Papanicolaou, precum şi al celor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente în cadrul subprogramului, de preferinţă în colaborare cu medicul de familie pe lista căruia este înscrisă femeia;
 4. afişează la loc vizibil lista centrelor de recoltare incluse în reţelele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, inclusiv datele de contact ale acestora;
 5. completează secţiunea 1 a formularului FS1, în 3 exemplare autocopiative, pe care le înmânează femeii eligibile în vederea prezentării acestuia la centrul de recoltare sau după caz, programează femeia pentru testare în cabinetul propriu;
 6. iniţiază fişa medicală a femeii în care consemnează data eliberării formularului FS1, precum şi rezultatul testului Babeş-Papanicolaou transmis de unitatea sanitară cu paturi din reţeaua căreia fac parte;
 7. întocmesc registrul de evidenţă al frotiurilor anormale depistate în cadrul subprogramului;
 8. comunică femeilor participante la program rezultatul testului Babeş-Papanicolaou, precum şi conduita de urmat în funcţie de rezultatul acestuia

B. Cabinetele de planificare familială:

 1. asigură informarea şi consilierea pentru prevenirea cancerului de col uterin atât pentru femeile eligibile care au calitatea de asigurat, cât şi pentru femeile care nu au calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 2. realizează mobilizarea activă a femeilor eligibile pentru participarea la testarea Babeş – Papanicolaou, prin invitarea/reinvitarea acestora, de preferinţă în luna de naştere, conform planificării efectuate de UATM – R;
 3. asigură managementul cazurilor testate Babeş-Papanicolaou, precum şi al celor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente în cadrul subprogramului, de preferinţă în colaborare cu medicul de familie pe lista căruia este înscrisă femeia;
 4. raportează unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, trimestrial, cumulat de la începutul anului, în primele 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de raportare, indicatorii specifici subprogramului;
 5. afişează la loc vizibil lista centrelor de recoltare incluse în reţelele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, inclusiv datele de contact ale acestora;
 6. completează secţiunea 1 a formularului FS1, în 3 exemplare autocopiative, pe care le înmânează femeii eligibile în vederea prezentării acestuia la centrul de recoltare;
 7. iniţiază fişa medicală a femeii în care consemnează data eliberării formularului FS1, precum şi rezultatul testului Babeş-Papanicolaou transmis de unitatea sanitară cu paturi din reţeaua căreia fac parte;
 8. întocmesc registrul de evidenţă al frotiurilor anormale depistate în cadrul subprogramului;
 9. comunică femeilor participante la program rezultatul testului Babeş- Papanicolaou, precum şi conduita de urmat în funcţie de rezultatul acestuia.
Previous articleSăptămâna Europeană a Vaccinării – 24-30 Aprilie
Next articleExamen biolog, biochimist, chimist