Home Concursuri În atenția rezidenților seria noiembrie 2021 : REPARTIȚIA PE CLINICI DE ÎNDRUMARE...

În atenția rezidenților seria noiembrie 2021 : REPARTIȚIA PE CLINICI DE ÎNDRUMARE ȘI COORDONATORI

12447
0

Repartiția pe clinici de îndrumare – Centrul Universitar Iași

Repartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie – sesiunea 21 NOIEMBRIE 2021, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar IAȘI, va avea loc la UMF „Gr. T.Popa” Iasi – Aula „George Emil Palade” (unde a avut loc și repartiția mare, în clădirea Facultăți de Farmacie) în zilele de 20 și 21  decembrie 2021, conform programării pe zile, ore, specialități și locații.

LOCUL de prezentare la repartiție: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași – Aula ”George Emil Palade” – – Clădirea Farmacie UMF.

programarea pe zile, ore și specialități, PROGRAMARE PE ORE SI SPECIALITATI precum și locația (Aula ”George Emil Palade” – Clădirea Farmacie UMF Iași) – rezidenții sunt rugați să vină la ora programată, nu de la începutul zilei, pentru a preveni aglomerația, având în vedere contextul epidemiologic actual.

Denumirea și perioada desfășurării primului stagiu pentru fiecare specialitate 2021 Prim Stagiu

Lista unităților de îndrumare metodologică care pot fi alese, Lista Clinici Indrumare Si Coordonatori Rezidentiat 2021 pentru fiecare specialitate în parte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs.

Lista cabinetelor individuale din Iași LISTA CABINETE MEDICINA DE FAMILIE 2021 pentru specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE – fiecare rezident în specialitatea medicină de familie își va alege un îndrumător din această listă.

angajament de plată, Angajament Plata a II-a Specialitate pentru medicii specialiști/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate. Candidații care dețin deja un titlu de specialist, au obligația de a depune angajamentul de plată a celei de a doua specialități. Aceștia au obligația de a achita prima tranșă semestrială în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.

rezidenții aflați în pregătire, care au ales o nouă specialitate, au obligatia ca în termen de 15 zile să opteze pentru una din specialități și să anunțe, în scris, Ministerul Sănătății specialitatea pentru care opteaza. În acest sens se va completa o cerere de ieșire din starea de incompatibilitate Cerere Iesire Din Stare De Incompatibilitate deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități.
În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.
Cererea de ieșire din starea de incompatibilitate, însoțită de copia cărții de identitate se va transmite prin email la adresa crusp@ms.ro sau prin servicii poștale, la adresa : Ministerul Sanatatii – Direcția Generală Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale, str.Bodești 1, sector 2, cod 022432, București

Documente necesare la repartiție

Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar Iași, se face cu:

act de identitate (BI/CI/pașaport), în termen de valabilitate, pentru legitimare SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială și act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit.
xerocopie după cartea de identitate pe care se va nota: numărul de telefon, adresa de e-mail și specialitatea aleasă.
adeverința eliberată de unitatea angajatoare/copie contract de muncă din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată și sau determinată

Documente pe care le vor primi rezidenții

Medicii rezidenți vor primi la repartiție 4 documente:
adeverință de confirmare în rezidențiat;
adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat în specialitatea în care sunt confirmați rezidenți;
adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu;
adresa către unitatea angajatoare;

Carnetele de rezident și etichetele autocolante personalizate vor fi distribuite ulterior.

Rugăm rezidenții sau împuterniciții acestora să respecte TOATE indicațiile inclusiv cele privind măsurile igienico-sanitare în contextul pandemiei de SARS-CoV-2.

Curriculum de pregătire în specialitate: http://www.rezidentiat.ms.ro/curricule/_curricule.html

Accesul în clădirea în care se desfășoară repartiția pe clinici și coordonatori este permis doar pentru candidaţii sau împuterniciţii legali ai acestora care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ calificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, efectuat de un furnizor de servicii medicale autorizat, respectiv candidaţilor sau împuterniciţilor legali care fac dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară infectării cu SARS-CoV-2.

Dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală pentru cetăţenii UE se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi verificat la intrarea în clădire prin aplicaţia pentru dispozitive mobile dezvoltată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), iar în cazul cetăţenilor din afara UE, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, al documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză.

Pentru fluidizarea accesului în clădirile de repartiție, candidații sau împuterniciţii legali ai acestora sunt rugați să își descarce certificatul digital de pe platforma dezvoltată de STS înaintea deplasării către locația respectivă și să prezinte acest certificat la intrare.

Scanarea codului QR se poate face de pe telefonul mobil/tabletă sau de pe certificatul prezentat în format letric (tipărit pe hârtie).

Candidații sau împuterniciții acestora trebuie să aibă asupra lor un act de identitate (buletinul/cartea de identitate sau paşaportul) în termen de valabilitate. Împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de repartiție.

Important: Conform prevederilor art. 4, alin (5) din Legea nr.55/2020: “valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și private autorizate conform legii se menține pe toată durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.”

 

Previous articleLISTA CU APROBĂRILE DE ÎNTRERUPERE/PRELUNGIRE DE REZIDENȚIAT PRIMITE LA DSP IAȘI DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Next articleIMPORTANT! ÎN ATENȚIA TUTUROR UNITĂȚILOR ÎNREGISTRATE ÎN R.U.C.M.