Home Examene / angajări Anunț privind rezultatul probei de interviu susținută în data de 10 iunie...

Anunț privind rezultatul probei de interviu susținută în data de 10 iunie 2021 pentru ocuparea ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali, cu normă întreagă, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret

1003
0

Comisia de concurs comunică rezultatele obținute de candidați  la interviu, astfel:

  • Pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist la Compartimentul Evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – colectiv igiena colectivităților de copii/tineret:
 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele candidaților

 

Punctajul

obținut la interviu

 

1.

Dosar nr. 14748/26.05.2021 75
 

2.

ZAHOREANU Emanuela Mihaela

Dosar nr. 14305/25.05.2021

100

 

  • Pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal igienă la Compartimentul Evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – colectiv igiena colectivităților de copii/tineret:
 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele candidaților

 

Punctajul

obținut la interviu

 

1.

Dosar nr.13433/24.05.2021 100

 

Conform prevederilor art.29 din HG.286/2011, sunt declarați admiși la interviu, candidații care au obținut minim 50 de puncte .

Conform prevederilor art.30 din HG.286/2011, punctajul final al concursului, se calculează  ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba de interviu.

Contestaţiile pentru rezultatele obținute la interviu pot fi depuse în termen de cel mult o zi lucrătoare  de la data afişării rezultatului interviului, respectiv până la data de 14 iunie 2021, ora 16:00, la secretariatul comisiei de concurs, serviciul R.U.N.O.S, camera 6.

Prezentul anunț se afișează astăzi, 11 iunie 2021, ora 14:00 la sediul Direcției de Sănătate Publică a județului Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității , respectiv wwww.dspiasi.ro.

Previous articleLista cu certificatele de medic specialist care se pot ridica de la DSP Iasi
Next articleLista cu unităţile sanitare abilitate de DSP Iaşi să elibereze certificate medicale tip A5, în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 448/2008 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap