Anunț privind rezultatul final la concursul organizat de DSP IASI pentru ocuparea postului vacant de REFERENT IA la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare

Rezultatul final la concursul organizat de DSP IASI pentru ocuparea postului vacant de  REFERENT IA la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul pentru care concurează Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la proba interviu Rezultat final ADMIS/RESPINS
1. BUŢURCĂ CONSTANTIN EUGEN referent IA 80,50 91,00 85,75 ADMIS

Alte articole...